640 ton från Ludvika till Stockholm

TransportFör transporter och lyft av riktigt tunga och skrymmande komponenter finns få lika erfarna som Kraftdragarna. Ett av företagets uppdrag gjordes under sommaren 2013, då två transformatorer transporterades från Ludvika till Stockholm.

De två transformatorerna med en tyngd på 320 ton vardera, skulle transporteras ner till den nya transformatorstationen, Annebergsstationen, i Danderyd. Projektet krävde, tillsammans med en av Kraftdragarnas delägare Svenska Kraftnät, flera års planering innan transporten kunde äga rum.

– Projektet fick bara inte gå fel vilket innebar att varje detalj var planerad i ett noggrant tidsschema. Skulle något gå fel riskerade vi stänga av såväl tågtrafik som viktiga bilvägar in till Stockholm. Vi hade också dubbel utrustning och dubbelt manskap om något skulle gå fel, berättar Hans Müller, vd för Kraftdragarna.

Specialfordon för att klara lasten

Transformatorernas väg från fabriken i Ludvika till stationen i Danderyd innebar transport på både järnväg och väg. Järnvägsvagnarna är specialbyggda för att klara av den tunga lasten med balkar som transformatorerna hängs i. Hela fordonskombinationen med lok och vagnar får då en totallängd på cirka 150 meter.

Kraftdragarna - specialfordon
Specialfordon och släp krävdes för den tunga transporten

Vid omlastningen i Rotebro tog Kraftdragarnas egna specialtrailers med dragbilar över transporten. När man fraktar så tunga komponenter använder man sig av två dragbilar, en som drar och en som skjuter på.

– Förutom planeringen och genomförandet av själva transporten fick vi även bygga en helt ny omlastningsplats i Rotebro, i form av en stor betongplatta, för att kunna lasta om transformatorerna från järnväg till vägtransport, säger Krister Andersson, ansvarig för Kraftdragarnas järnvägstransporter.

Noggrann planering för hela transporten

Inför transporten hade Kraftdragarna många förberedande möten med Transportstyrelsen, Trafikverket och andra kunniga inom området för att se till att projektet skulle kunna genomföras. Allt från kontaktledningar till stolpar och skyltar fick plockas ner för att transformatorerna skulle få fri lejd.

För att se till att alla vägsträckor skulle vara framkomliga för transporten var Kraftdragarna i förväg ute och rekognoserade terrängen.

– Arbetet flöt på precis som det var tänkt och vi kunde hålla vårt tidschema. Totalt tog transporten fem dygn, med tre dygn på järnväg och två på väg, innan vi kunde lasta av transformatorerna på Annebergsstationen, berättar Tommy Sellgren, ansvarig för vägtransporter.

Arbetar även med mindre uppdrag

Kraftdragarna arbetar i huvudsak med transporter via järnväg och väg, men har även möjlighet att frakta tunga föremål och komponenter med sjötransport. I och med Vattenfalls och Svenska Kraftnäts ägande i företaget fungerar Kraftdragarna som en beredskapsorganisation gentemot de båda, och hjälper till med olika slags transporter när behovet finns.

– Förutom sådana här riktigt stora projekt arbetar vi även med mindre transporter och lyft av tunga föremål. Vi har många kunder inom tung industri som behöver hjälp med lyft och
transport av olika tunga komponenter, säger Hans avslutande.

Kraftdragarna har säte i Västerås och platskontor i Ludvika. På www.kraftdragarna.se kan du läsa mer om företaget och deras olika åtaganden. Nedan hittar du även en film på transporten till Annebergsstationen.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se