Structab SDS-driftcentral
Structabs driftcentral SDS är framtagen tillsammans med taxibranschen.

Allt vanligare för taxibolag att hyra driftcentral

TeknikEn tydlig trend inom taxibranschen är att man idag hyr sina verksamhetssystem istället för att köpa dem. Med sin kompletta driftcentral Structab Dispatch Share, SDS, kan systemleverantören Structab leverera hela kedjan från centralen till taxameter och ekonomi. Det uppskattade systemet vidareutvecklas nu samtidigt som företaget expanderar till nya marknader.

För cirka 10 år sedan började upphandlingar av samhällsbetalda resor kräva allt mer efterbehandling i form av rapporter. Detta innebar ett ökat behov av större och mer kraftfulla system för att klara av upphandlingskraven. Problemet var att de mindre taxibolagen var tvungna att ha samma system som de allra största. Här hittade Structab en smart lösning.

En expansiv fas

Structab MegTax 310
Structabs MegTax 310 med 6,5 tums färgskärm.

Genom att hyra in sig på Structabs driftcentral och betala för det antalet system de nyttjar, kan taxibolag numera leva upp till upphandlingskraven. Structab hyr alltså ut en tjänst som innefattar både hård- och mjukvara, service och support.

– Idag är vi i en expansiv fas inom produktutveckling och det är främst på mobil- och systemsidan som det sker en förändring. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla nya hårdvaror och i takt med att allt fler väljer att hyra istället för att köpa, expanderar också vårt driftade system, säger Mikael Andersson, vd på Structab.

I takt med att det kommer in nya moduler och trafikledningssystem skapas även avtal med nya centraler förklarar Mikael. Detta gör att Structab kan skapa nya länkar till nya kunder och på så vis växer företaget.

– Just nu expanderar vi mot Finland och driftar flertalet finska system från Sverige, säger Mikael.

En anpassningsbar plattform

När Structab lanserade sin första hårdvara 1996 var ledordet ”av taxi för taxi”. Till skillnad från andra aktörer i branschen valde Structab att bygga taxametern ihop med själva taxibranschen. Än idag arbetar Structab på detta sätt med kontinuerliga användarmöten och deras driftcentral SDS är anpassad för just taxibolagens behov.

– Vi har till exempel en dygnet runt-jour som även hanterar underhåll av maskinparken i form av uppdateringar och backup, berättar Pelle Wiklander, marknadschef på Structab.

Structab MegTax 350
Smarta MegTax 350 kan kompletteras med magnetkortläsare.

Utöver företagets gedigna inblick i taxibranschens behov menar Pelle att den andra anledningen till att Structab har lyckats så bra är deras flexibla plattform. Han utvecklar:

– Vår taxameterplattform är anpassningsbar vilket innebär att våra kunder kan koppla upp sig mot olika ledningssystem, inte bara vårt eget. Det skapar en valfrihet för kunden att kunna välja de ledningssystem som passar just deras behov. För större taxiföretag innebär detta att de inte sitter fast i en och samma lösning utan kan byta delar av sitt system.

structab.se kan du läsa mer om Structabs smarta driftcentral SDS, samt hur den kan underlätta ert vardagliga arbete som taxibolag.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se