Presenteras av Trelleborgs Hamn
THAB Academy - deltagare 2019/2020
Kursdeltagarna i THAB Academy 2019/2020. Foto Trelleborgs Hamn

Ambitiös internutbildning lägger grunden för Europas bästa hamn

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och har de senaste åren satsat stort på utbyggnad, men ambitionerna slutar inte där. Med internutbildningen THAB Academy för hamnarbetare vill man också skapa Europas bästa hamnservice.

Trelleborgs Hamn Academy startades vårterminen 2019 med ambitionen att ta in en ny kull studenter vartannat år. Utbildningen har ett stort fokus på ledarskap och organisation, men även sådant som IT och ekonomi. Deltagarna i den första kullen kommer från avdelningarna stuveri, logistik och trafikledning, och satsningen har snabbt blivit en succé.

– Vi vill vara Europas bästa RoRo-hamn och då måste man satsa på sin personal och ge möjlighet till kompetensutveckling. Då får vi fler medarbetare som vill ta större ansvar och växa. Utbildningen har fått så bra respons att vi kommer ta in en ny kull redan i januari 2020 som även inkluderar tjänstemän, berättar Marita Östberg, HR-chef på Trelleborgs Hamn AB.

Marita Östberg - Trelleborgs hamn
Marita Östberg, HR-chef på Trelleborgs Hamn. Foto Trelleborgs Hamn

Bra för verksamheten och kunderna

Marita har själv varit med och utvecklat utbildningen och berättar att den bland annat ska främja tvärkunskaperna inom organisationen. Under 15 träffar med övernattning, utspridda över två år får deltagarna lära sig mer om hamnens verksamhet och de olika avdelningarnas specialistområden, under ledning av experter inom företaget och externa föreläsare.

– Samarbetet blir bättre när man förstår andra avdelningars arbetsuppgifter och roller. I förlängningen blir därmed arbetsmiljön bättre och organisationen effektivare. Det här är ju inte bara bra för oss utan även för kunderna. De som går utbildningen får nämligen ökad förståelse för hur allting hänger ihop och vikten av god kundvård, förklarar Marita.

Utbildningen fungerar till viss del som ett traineeprogram och förbereder deltagarna för att ta större plats i organisationen framåt. Satsningen syftar också till att göra det enklare att rekrytera till olika chefstjänster som kommer bli aktuella vid framtida pensionsavgångar.

Inspirerar andra hamnar

THAB Academy är den första utbildningen av sitt slag i Sverige, men enligt Marita är det flera hamnar som hört av sig och vill starta upp egna versioner av utbildningen. För egen del planerar Trelleborgs Hamn att fortsätta med konceptet under lång tid framåt.

Marita ser många vinster för både Trelleborgs Hamn och dess kunder med THAB Academy och berättar gärna mer om konceptet. Hennes kontaktuppgifter finns på trelleborgshamn.se där man också kan läsa mer om hamnens verksamhet och de andra satsningarna man gör för att bli Europas bästa hamn.