Nexflytt - Flyttföretag & Flyttjänst
Som ny aktör på flyttmarknaden lockar Nexflytt kunder med utbildad personal inom flyttjänster.

Anlita flytthjälp med utbildad personal

TransportSedan 2013 har Nexflytt erbjudit flyttjänster till företag och privatpersoner. För att särskilja sig från konkurrensen på marknaden har Nexflytt valt att utbilda sin personal för att öka dess kompetens.

Nexflytt har som ny aktör inom flyttbranschen valt att genom utbildning profilera sig på marknaden för flyttjänster. Med utbildad personal får kunden ett kvitto på att denne har anlitat ett företag med kompetens.

Utbildade inom flyttjänster

Nexflytt har valt utbildning för dess personal i hur gods på bästa sätt packas och omhändertas under frakten. Utbildningarna har genomförts genom intresseorganisationen Svenska Flyttföretagareförbundet (S3F) vilket har ökat Nexflytts kompetens och företaget har således en dokumenterad kompetens inom flyttjänster.

Intresseorganisationen S3F utbildar flyttföretag i två steg och utbildningen har främst två syften. Dels har den i syfte att skydda och hjälpa flyttpersonalen i sig samt dels att utbilda företagen att utföra kvalitetstjänster till kunder på marknaden. Det första steget utbildar personalen i hjärt-lugnräddning och förstahjälpen i fall olyckan skulle vara framme.

Packmästarutbildning

Nexflytt - Flytt
Personalen är utbildad inom flytt
Steg två kallas packmästarutbildning och utbildar flyttpersonal att på ett korrekt sätt kunna genomföra flyttuppdrag. Dels behandlar packmästarutbildningen hur man på bästa sätt packar gods så att det inte tar skada under flytten.

Utöver packningsåtgärder utbildas personalen i företagsuppdrag, exempelvis arkivering och kontorsflytt. Vidare har personalen utbildats inom emballering samt försäkringsfrågor.

– Utbildningen skapar mervärde åt kunden och visar att vi är ett företag med kompetens. Det är ytterst viktigt att vår personal vet hur man bäst packar kundens bohag eller material, säger Sandra Biguet på Nexflytt.

Nexflytts personal är i dag utbildade i båda stegen, något som säkrar såväl personalen som kundernas trygghet. Nexflytt har som mål att i framtiden utbilda all ny personal hos Svenska Flyttföretagareförbundet.

Uppdrag i hela Stockholmsregionen

Nexflytt grundades så sent som 2013 men deras personal har mer än 10 års erfarenhet från flyttbranschen. Beläget i Spånga kan Nexflytt åta sig uppdrag från hela Stockholmsregionen.
För privatkunder erbjuds bohagsflytt och i samband med detta även flyttstädning om kunden så önskar.

Företagskunder erbjuds i störst utsträckning kontorsflytt men Nexflytt kan även erbjuda ekonomitjänster i form av löpande bokföring, fakturering, löneadministration och skattedeklaration.

Nexflytt har ett nära samarbete med flyttföretaget Rex Flytt & Tungtransport samt Västerås Flyttningsbyrå. Med samarbetet kan Nexflytt åta sig större uppdrag och även erbjuda ett bredare utbud av tjänster.

www.nexflytt.se kan blivande kunder utifrån ett antal standardfrågor såsom antal kvadratmeter, antal rum och våningar göra en offertförfrågan. Under försommaren erbjuder Nexflytt tio procent rabatt under hela juni på flytt- och flyttstädstjänster.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se