Presenteras av Åbo hamn
Åbo hamn logo
Foto: Åbo hamn

Anrik hamn växer i takt med e-handelns framfart

Åbo Hamn är en modern europeisk hamn som på ett effektivt sätt betjänar gods- och passagerartrafiken i Östersjöområdet. Enligt vd Christer Ramberg är det hamnens läge som porten västerut som gjort Åbo till ett centrum för skandinavisk trafik i Finland.

Åbo hamn logo

Åbo hamn har fungerat som Finlands port mot väst i mer än 860 år och de första officiella avgångarna sträcker sig ända tillbaka till 1100-talet. Den långa erfarenheten av såväl gods- som passagerartrafik har skapat ett inarbetade system som möjliggör för hamnen att hålla så mycket som fyra fartygsturer dagligen mellan den populära sträckan Åbo – Stockholm.

Växande e-handel

I takt med e-handelns kraftiga tillväxt har flera stora logistikaktörer etablerat sig i Åboregionen. Detta har skapat goda lager- och hanteringsmöjligheter och i hamnområdet har exempelvis PostNord en terminal på cirka 30 000 kvadratmeter.

– Vi ser en ökad ström av postorder i Åbo och dag sker den största delen av godshantering mellan de nordiska länderna från Åbo. Det var helt rätt beslut vi tog för ett antal år sedan att satsa på den här typen av logistik, säger Christer.

Åbo hamn passagerartrafik
Foto: Åbo hamn

När tiden har betydelse

Christer berättar att Åbo är det mest tidseffektiva sättet för svenska företag att nå Finland. Hamnens strategiska läge och goda kommunikationsmöjligheter till landsväg, järnväg och övrig infrastruktur, gör den även till det snabbaste sättet till vidare transport.

– Man kan i princip ställa klockan efter fartygens ankomst, säger Christer och skrattar, och efter endast en timma lämnar de hamnen igen. Vi är alltid punktliga och våra kunder kan lita på vår tidtabell.

3,5 miljoner resenärer årligen

Tillsammans med sin grannhamn står Åbo för 80 procent av all styckegodstrafik mellan Sverige och Finland. Med cirka 10 000 passagerare dagligen tar hamnen även emot totalt 3,5 miljoner resenärer årligen.

– Det är kritiskt att man ska kunna göra en tur-och-retur resa på under 24 timmar och här finns det inte mycket spelrum. Men vi har lyckats väl och allt handlar om ett gott samspel med kringliggande rederier och åkerier, avslutar Christer.

hamnens webbsida finns mer information om gods- och passagerartrafik, service samt tjänster från Åbo hamn.