Hem Skribenter Artiklar av Redaktionen

Redaktionen

84 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Work System - bilinredning

Släpper ny lättare bilinredning för transportbilar

Svenska Work System lanserar nu en av marknadens lättaste fordonsinredningar lagom till införandet av den nya körcykeln WLTP. Vikten blir nu extra viktig för att undvika hög fordonsskatt. Tidigare tester har genomförts med standardutrustning men med den nya körcykeln WLTP kommer testerna att köras med all installerad extrautrustning. De nya reglerna träder i kraft den 1 september 2019. Svenska Work System svarar med att lansera sin lättaste serie fordonsinredning någonsin. − Vår nya inredning är ca 30 procent lättare jämfört med föregående version, vilket harmoniserar bra med den nya körcykeln WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure), säger Emil Cajfeldt, vd på Work System. Modulbaserad med smarta funktioner Work System har tillverkat inredning och utrustning för transportbilar sedan 2009 och den nya modulbaserade...
video

Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

Om Sveriges nya stambanesystem byggs enligt nuvarande förslag beräknas det bli klart kring år 2090. Europakorridoren efterlyser en överenskommelse över partigränserna för att möjliggöra en full utbyggnad av höghastighetsspåren till år 2035. Stora infrastruktursatsningar sker i Europa samtidigt som det svenska järnvägsnätet börjar nå sin kapacitetsgräns och spårunderhållet är eftersatt. Europakorridoren är en förening av kommuner, regioner och branschföreträdare från Sverige och Tyskland som arbetar för att ett nytt stambanenät med höghastighetståg ska kunna tas i bruk inom 20 år. – Sverige har inte råd att vänta i 70 år. Vi behöver bygga ut hela det nya stambanenätet så snabbt som möjligt, men det kräver att politikerna gör en långsiktigt hållbar överenskommelse över partigränserna så projektet kan fortgå oavsett vilken...
Constructor - Rackcheck

Ny app ska göra arbetsmiljön på lager säkrare

Svenska Constructor lanserade i januari appen RackCheck för att dokumentera skyddsronderna på lager. Intresset har varit stort och hundratals företag använder redan appen som gör arbetsmiljön säkrare för alla inom lager och logistik. På lager har regler inte alltid varit lika klara när det kommer till skydd. Mycket handlar om tolkning, och när det kommer till oklarheter är det av yttersta vikt att företaget i fråga känner högsta ansvar gentemot sina kunder samt medarbetare. För att säkerställa detta har Constructor tagit fram appen RackCheck i egen regi. Ny app för säkerhet Appen är gratis att ladda ner och möjliggör för aktörer att dokumentera material med foton och text om man exempelvis misstänker att ett pallställ är skadat. Om reservdelar behövs för reparation,...
Weland Solutions - Compact Store app

Storsatsar på webbaserad lagermjukvara med förvärv

Lager- och logistikspecialisten Weland-koncernen förvärvar programvaran Compact Store och skapar därmed en egen mjukvaruavdelning. I samband med detta lanseras en ny version av det populära lagerhanteringssystemet. Förvärvet slutfördes i maj och innebär att företaget bakom Compact Store införlivas i Weland Solutions som en intern mjukvaruavdelning. Nytillskottet ska komplettera Welands övriga avdelningar inom utveckling, programmering, support och utbildning. Förvärvet är enligt vd:n Björn Karlsson en naturlig konsekvens av företagens nära samarbete genom åren. – Vi har jobbat med Compact Store sedan 1999 och byggt en organisation som supportat utvecklingen av programvaran, men nu växer vi så mycket att vi gärna vill ha allt inhouse. Målet är att bli marknadsledande på WMS, Warehouse Management Systems och då vill vi så klart äga produkten...
video

Vill möjliggöra ökad godstågstrafik till Europa

Klimatmål och stora infrastruktursatsningar på kontinenten skapar behov och möjligheter för utökad tågtrafik till och från Sverige. Landskrona stad vill lösa både gods- och persontransporterna med Europaspåret. Många nya satsningar på fjärr-, natt- och regionaltåg är på gång i Öresundsområdet och det kommer snart bli trångt på järnvägsspåren. Samtidigt spås den nya Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark kunna fördubbla godstrafiken över Öresundsbron. Om den får plats. – Fehmarn Bält-förbindelsen skapar stora möjligheter för godstrafiken, men bara om man har möjlighet att utnyttja den. Det är ett enormt stort infrastrukturprojekt som vi skulle kunna dra stor nytta av om vi satsar på järnvägen och löser flaskhalsen över Öresund, säger Hanne Skak Jensen, kommunikatör för Europaspåret. Den enda lösningen för godstrafik Idag vill man...
Anna, Sofie och Henrik på Rauanheimo

Expansiv hamnoperatör ser stor marknad i Sverige

Finska Rauanheimo har genom åren nått stora framgångar med sin hamnverksamhet och räknas idag som en av de ledande aktörerna inom sitt fält. Nu vill de expandera ytterligare i Sverige, genom att rikta sig mot nya industrier. Med start i Karleby, har Rauanheimo gått från att operera i en till sju hamnar runt om i Finland. Omsättningen har växt från 10 till 110 miljoner euro de senaste 15 åren, men tillväxtresan började på riktigt 2014 och idag expanderar de mer än någonsin. Till följd av detta tittar de på möjligheten att växa vidare på den svenska marknaden där de ser stor potential. Ett bolag som växer När bolaget startade var dess främsta fokus på bulktransport. Genom åren har verksamheten utvecklats och idag...
Modulsystem - betalspärr

Skapar betalsystem för framtidens smarta städer

Smarta städer växer som koncept både i Sverige och utomlands. Ett företag som är med och driver utvecklingen framåt är svenska teknikföretaget Modulsystem som arbetar med smarta betal- och biljettsystem för bland annat kollektivtrafiken. Fler människor än någonsin bor idag i städer och för att hantera denna utveckling både logistiskt och ur miljösynpunkt har det globala konceptet Smart City vuxit fram de senaste åren. Med utgång från möjligheterna med Internet of Things (IoT) och andra tekniska lösningar skapar man smartare och mer effektiva städer för människor att leva och verka i. – Något som man har börjat titta på mer och mer är möjligheten att använda sitt kontokort som en nyckel till olika funktioner i staden. Det är flera...
Kalottspedition - Scania

Finsk speditör satsar på expansion i Norden

Familjeföretaget Kalottspedition från Helsingby utanför Vasa i Finland tog under 2015 nästa steg när André Ahlbäck som tredje generation tog över som vd. Med expansion i fokus har företaget sedan dess satsat på framförallt Sverige och Norge. Sedan André Ahlbäck tog över som vd har mycket hänt i företaget. Omsättningen har ökat och nya bilar har tagits in tillsammans med nya chaufförer och nya kunder. Bolaget kör idag ett 50-tal bilar samt har 35 anställda och tillhandahåller allt från bulk- och livsmedelstransporter till specialtransporter och lagertjänster. Det senaste året har man arbetat mycket med att balansera ut verksamheten gällande både vilka kunder och ordrar man tar in och arbetsbelastningen över säsongerna. Även expansionen är ett led i denna strategi...

Plattformstrafik kapar ledtiderna markant

DB Schenkers svar på marknadens krav på snabba transporter stavas plattformstrafik. Med ett komplext nätverk utnyttjar transportföretaget nu på allvar sin storlek och erbjuder dagliga avgångar till hela Europa. DB Schenker har idag Europas största nätverk för styckegods med 720 terminaler i 36 europeiska länder. Men transportföretaget stannar inte där utan har under flera år arbetat fram, en plattform för att knyta samman nätverket på ett helt nytt sätt. Plattformen lanserades i september 2017 med två nya styckegodstjänster, DB Schenkersystem och DB Schenkersystem premium. Förenklat så har de knutit samman alla terminaler i ett nätverk med ett antal större terminaler som gjorts om till hubbar. Via dessa hubbar koordineras och effektiviseras hela kontinentens godstrafik. - Det är ett komplext nätverk...
Meta Regalbau - Lagerinredning

Framgångsrik lageraktör fortsätter satsa i Skandinavien

Den tyska lagerinredningsaktören META fokuserar alltmer på Skandinavien, en marknad som lägger stor vikt vid hög kvalitet och säkerhet.