Presenteras av Visy
Visy STS-crane
Foto: Visy

Automatiserar godshantering i hamnar med smart OCR-skanning

Logistikbranschen automatiseras i rask takt och ett av företagen som ligger i framkant i utvecklingen är finska Visy. Företaget vann nyligen ett stort kontrakt för containerhamnen Transiidikeskuse Terminal i Estland med företagets OCR-system TopView.

Visy logo

Att snabbt kunna identifiera och analysera gods samt containrar med hög säkerhet är viktigt i många logistikflöden. Det som tidigare varit ett manuellt arbete som tagit lång tid och där den mänskliga faktorn ibland ställt till det, digitaliseras och automatiseras nu i hög grad.

Estländska Transiidikeskuse Terminal i Muuga Harbour, Port of Tallinn är ett av de senaste exemplen där man gått över till en automatisk lösning. Containerhamnen valde nyligen att investera i Visys Spreader OCR, TopView, som en utökning av deras Visy Crane Gate lösning. Mikael Arodell som är Visys representant i Sverige berättade under en intervju mer om projektet och hur systemet fungerar.

Spreader OCR med TopView

Visy - TopView bild av container
Bild tagen med TopView. Foto: Visy

I Transiidikeskuse Terminal har containrar tidigare identifierats manuellt vilket är kostsamt och skadehanteringen har varit ett problem precis som för många andra hamnar. Det har länge funnits ett behov av kameralösningar för automatisk avläsning och skadeinspektion av containerns ovansida men ingen har kunnat hantera de stora krafter som utvecklas när spreadern släpps ner på en container.

– Utsattheten mot väder och vind har också varit ett stort problem. Med vårt system monteras ett par tuffa och vädertåliga kameror på spreadern som läser av och inspekterar varje enskild container. Resultatet blir en effektivare och säkrare godshantering samt stora besparingar, säger Mikael.

TopView gör det möjligt att ta bilder av containrars överdel och systemet identifierar varje container, helt automatiskt. Bildernas kvalitet är sådan att de även kan användas för
skadeinspektion. Visy jobbar dessutom med spreaderleverantörer för att göra systemet till en del i deras säkerhets- och styrningslösningar.

Experter på automation och områdeskontroll

Den här typen av lösningar är dock bara en av många applikationer Visy erbjuder. Det finska företaget specialiserar sig på automationslösningar för i huvudsak fyra område; hamnar, terminaler (gods- och tågterminaler), tullmyndigheter och gränskontroller. Deras lösningar för hamnar finns idag i alla finska hamnar samt ett stort antal hamnar och terminaler världen över.

– Våra system kan användas för många olika uppgifter såsom åtkomstkontroll, identifiering, nummerskyltsavläsning och skadeinspektion, avslutar Mikael.

I Sverige har Logents terminal Cars and RoRo (Göteborgs hamn), Stockholms Hamnar (Kapellskär och Värtan), Helsingborg hamn, Södertälje hamn samt kombiterminalerna i Eskilstuna och Årsta olika lösningar från företaget.

visy.fi finns mer information om företagets lösningar för hamnkranar och här finns även mer information om projektet med Transiidikeskuse Terminal i Estland.