EHC Teknik - Partikelfilter
Genom att applicera ett extra filter på fordon kan man förbättra inomhusluften för personal i produktionshallar och verkstäder.

Skapa bättre arbetsförhållanden för er personal med partikelfilter

MiljöIdag är partikelfilter för fordon ofta anpassade för utomhuskörning vilket innebär att när person- och lastbilar flyttas inne i produktionshallar eller verkstäder, så filtreras inte avgaserna tillräckligt bra. Dessa små partiklar kan sätta sig djupt ner i lungorna på personalen i bilhallarna och likt cigarettrök kan de inte renas av kroppen.

För familjeägda EHC Teknik ab har miljöarbetet alltid legat varmt om hjärtat. Företaget grundades 1983 med partikelfilter till personbilar, men utvidgade snart sin verksamhet med filter för lastbilar, buss, truckar och arbetsmaskiner.

– Genom att applicera ett extra filter på fordonen kan man förbättra inomhusluften och däri arbetsklimatet för personalen i produktionshallar och verkstäder, säger Christina Granberg, vd på EHC Teknik.

Miljövänligt hela vägen

EHC Teknik - Miljöfordon
För entreprenadfirmor och byggbolag har det blivit allt vanligare att hyra partikelfilter för kortare perioder.

EHC Teknik har sedan starten arbetat för att producera miljövänliga produkter och gick tidigt över till återvinningsbart material såsom papp. Här såg det familjeägda företaget dels en snabbare utveckling där man inte slänger sina produkter, men framförallt ville de känna sig tillfreds med sina produkter. Christina utvecklar:

– Trots att vi inte hade några krav på oss så gick vi tidigt över till att sortera metall från övrigt material. Vi ville hålla det så miljövänligt som möjligt hela vägen. Våra miljövänliga produkter gynnar samtidigt kunden då man undviker en kostnad för sopsortering.

Arbetar enligt ISO 9001 och ISO 14001

I drygt 30 år har EHC Teknik arbetat med utmanande avgasproblem och däri byggt upp en enorm kunskapsbank kring partikelavskiljning. Då miljöarbetet ligger företaget varmt om hjärtat, arbetar de enligt ISO 9001 och ISO 14001. Christina utvecklar:

– Alla våra partikelfilter uppfyller avgasnormen i TRGS 554 (D) för inomhusmiljö, COSHH (GB) och är även VERT-certifierade för utomhusbruk. Målet är att kontinuerlig utveckla våra produkter för att serva industrins behov med människans hälsa och miljö i fokus.

Egen produktion utanför Göteborg

Från sin produktionsanläggning i Partille levererar EHC Teknik partikelfilter dels inom Sverige men mestadels av produktionen exporteras till egna säljbolag och distributörer i Europa och övriga världen. Företaget flyttade in i sina befintliga lokaler 1988 och har sedan dess både byggt ut och köpt till andra fastigheter.

EHC Teknik - Avgasfilter
För EHC Teknik ab har miljöarbetet alltid legat varmt om hjärtat och arbetar enligt ISO 9001 och ISO 14001.

En kundkrets som har växt sig allt större för EHC Teknik är gruvor, entreprenadfirmor och byggbolag som reparerar och bygger om i inomhusmiljöer. Christina berättar att vad som har blivit allt populärare vid kortare jobb är att hyra partikelfilter. Det kan vara under kortare perioder såsom vid ombyggnation av industrifastigheter, parkeringsgarage eller tunnelbyggen.

ehcteknik.se kan du läsa mer om hur partikelfilter från EHC Teknik kan förbättra inomhusmiljöer och däri arbetsklimatet för er personal.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se