Bättre bränsleekonomi med Texacos produkter

MiljöFör dagens transportföretag blir det allt viktigare att ta sitt ansvar gentemot miljön. Genom att använda en motorolja med lägre viskositet, kan man spara bränsle och därigenom förbättra sin bränsleekonomi samt bidra till minskade avgasutsläpp.

Som effekt av ökade miljökrav börjar allt fler fordonstillverkare rekommendera lågviskösa oljor som 5W-30 eller 10W-30 för tunga fordon. Texacos produktserie Ursa Ultra, erbjuder bland annat tre lågviskösa xW-30-oljor som passar för de flesta Euro 6-fordon.

– Genom att byta till lågviskösa oljor tar åkerierna inte bara sitt miljöansvar, utan förbättrar även sin bränsleekonomi med möjlighet till förlängda bytesintervall, säger Katharina Fineman, produktspecialist för Texaco smörjmedel på Preem.

Lågviskösa oljor ger kostnadsbesparing

Trots de besparingar på miljö och bränsleförbrukning som kan göras, är det fortfarande vanligt att åkerier väljer xW-40-oljor då man går i gamla hjulspår och bara tittar på oljans pris per liter.

Preem - Smörjmedel
Minska dina bränslekostnader genom Ursa Ultra-serien.

– Genom att välja lågviskösa oljor minskar koldioxidutsläppet, bränsleförbrukningen och det ger en kostnadsbesparing, säger Anders Wickman, försäljningschef för smörjmedel på Preem, och fortsätter:

– Ursa Ultra SAE xW-30-oljor innehåller låga halter av sulfataska, fosfor och svavel, vilket gör dem kompatibla med de nya motor- och avgasreningsteknikerna vi har idag. Texaco har även bränsletillsatsen Techron HD, en avancerad bränslesystemrengöring för tunga fordon som hjälper till att avlägsna beläggningen på insprutarna.

Best in class

Katharina berättar att många av de åkerier som idag använder Texaco Ursa Ultra LE SAE 15W-40 i sina lastbilar skulle kunna byta till Ursa Ultra LE SAE 10W-30, vilken uppfyller Euro 6-kraven för många fordonsmärken.

– Nästa steg är att välja Ursa Ultra XLE SAE 5W-30, en bred, täckande olja med högsta kvalitet. Oljan är lite dyrare, men man får en större bränslebesparing, möjlighet till förlängda bytesintervaller och uppfyller kraven för Euro 6-fordon från MAN, Mercedes Benz, Renault och Volvo, säger Katharina.

GIST och Poundland

När Texaco lanserade sina bränslebesparande produkter, testades produkterna på fordonsflottorna hos speditörerna GIST och Poundland under verkliga driftförhållande. Testerna utfördes med hjälp av de oberoende branschexperterna BPP Transport Engineers.

– GIST testade Ursa Ultra X SAE 10w-30 och gjorde en bränslebesparing på 3,47 procent, jämfört med en ACEA E6, SAE 10W-40 motorolja, berättar Anders och avslutar:

Preem - Texacooljor
Texacos produktserie Ursa Ultra, erbjuder bland annat tre lågviskösa xW-30-oljor.

– Poundland gjorde en bränslebesparing på 3,5 procent genom att använda bränslerengöringen Techron HD. Ursa® Ultra LE SAE 10W-30 och Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 utvärderades också med positiva resultat och man har nu bestämt sig för att använda 10W-30-oljan i hela fordonsparken.

Testmetodiken och riktlinjerna finns tillgänglig i verktyget RbL (Reliability based Lubrication). Kontakta Texaco Sverige på www.texaco.preem.se, samt läs mer om hur du kan minska dina bränslekostnader genom Ursa Ultra-seriens lågviskösa oljor, bränsletillsatsen Techron D samt RbL.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se