Fätcom - Fordonssystem & servicefordon
Företaget FältCom har utvecklat kommunikations-plattformen MIIPS med ett stort urval utbytbara funktioner

Effektiv användning av företagets fordon

FordonNya tekniska lösningar så som körjournaler och GPS-positionering utvecklas ständigt för fordonsbranschen. Därför vill företag kunna uppdatera eller byta ut utvalda funktioner, något som långt ifrån alla dagens kommunikationssystem möjliggör. Med ett modulärt system har företag dock möjligheten att byta ut funktioner allt eftersom de utvecklas eller efter behov.

Allt fler företag använder sig av olika tekniska funktioner som effektiviserar användningen av deras fordon, exempelvis körjournaler, GPS-positionering och alkolås. Köper man funktionerna i en helhetslösning kan det dock komma att bli problem när man vill uppdatera vissa och byta ut andra funktioner. Ofta behöver man skaffa flera separata system vid sidan av vilket leder till ökade kostnader.

Uppstår det problem med en viss funktion kan de också vara svårt att felsöka om det finns flera olika leverantörer inblandade. Företaget FältCom har utvecklat kommunikations-plattformen MIIPS med ett stort urval utbytbara funktioner som är utvecklade i samarbete med kunder och andra partners.

Utbytbara funktioner

Med sitt modulära kommunikationssystem som samlar olika lösningar vill FältCom ta bort den osäkerhetsfaktor som många företag upplever när de köper funktioner och utrustning av flera olika leverantörer. Företaget ansvarar för att alla de lösningar som kunden beställt fungerar i systemet.

– I och med att utvecklingen går så fort vill man inte bygga in sig i ett slutet system som inte går att uppdatera. När ny teknik kommer eller när man vill lägga till och byta ut funktioner ska man kunna göra det utan problem, vilket vår kommunikationsplattform är öppen för, berättar Per Bergman på FältCom.

Effektivisera fordonsflottan

Fältcom - fordonssystem
Relacom använder FältComs plattform i Sverige och Finland för hela sin fordonsflotta.

För fordon som tjänstebilar finns det flera fördelar med att använda sig av MIIPS. Till exempel kan man installera en digital körjournal vilket ger både mindre administration, underlättar rapporter till Skatteverket och sparar tid.

I varje fordon som man använder installeras en kommunikationsenhet, som kopplas upp mot en server. I plattformen lägger man in de olika tjänsterna man valt, som digital körjournal, positionering, intelligent hastighetsanpassning,sparsam körning eller WiFi/Internet access i fordonet, en tjänst som är särskilt uppskattad av de som jobbar med kontoret i bilen.

Alla enheter skickar sedan kontinuerligt information till servern om fordonen och händelser. Med ett webbgränssnitt kan man enkelt överblicka vilka fordon som ingår och vilka tjänster som används, vilka man kan lägga till och byta ut.

Ökad säkerhet och minskade kostnader

Kommunikationsplattformen används även i stor utsträckning av tunga fordon och servicefordon. Alkolås, kameraövervakning och paniklarm med positionering är exempel på lösningar som man kan lägga till i systemet.

Alkolås i fordon ger en ökad säkerhet för både förare, företaget och trafiken runtomkring. Till alkolåset finns en funktion som vid användningstillfället ger direkt information till personalen på företaget, och man kan då vidta eventuella åtgärder.

– Med hjälp av fjärravläsning av alkolås kan man också minimera de administrativa kostnaderna med upp till 75 procent. Vanligtvis krävs att loggen i alkolåset måste tömmas av någon som åker ut på plats, men med fjärravläsningen kan man sköta all administration online, säger Per Bergman.

Ett annat system som både sparar pengar och är bra för miljön är Sparsam Körning, vilket resulterar i att kunder kan reducera bränslekostnader med 10 till 15 procent.

www.faltcom.se kan du läsa mer om olika kommunikationslösningar och se vilka funktioner som passar dina fordon. Tjänsterna och lösningarna bidrar till en mer effektiv fordonsanvändning och gör det lättare att hålla full koll på alla fordon.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se