Offerta - Förmedlingstjänst & Offert
Offerta är Sveriges största förmedlingstjänst som årligen förmedlar fler än 50 000 uppdrag.

Få fler uppdrag med förmedlingstjänster

TransportSom företagare kan det vara svårt att hitta en god balans mellan att utföra arbeten samtidigt som nya behöver säljas in. Webbaserade förmedlingstjänster kan vara en potentiell lösning som förenklar försäljningsarbetet.

Vi köper inte tjänster på samma sätt som vi gjorde förr. Internet har gett upphov till ett nytt konsumentbeteende som har vänt på köpprocessen. Då man tidigare använt kataloger används sökmotorer och förmedlingstjänster i allt större utsträckning.

Det ändrade konsumentbeteendet har gett upphov till en rad tjänster som förenklar sökandet och till viss del också vänder på processen. Genom dessa förmedlingstjänster lägger kunden upp sina uppdrag och låter dig som företagare lämna offert.

Företagarnas dilemma

Statistik

Offerta är Sveriges största förmedlingstjänst.

Fler än 50 000 uppdrag per år
Cirka 13 000 Flytt & Transport
Genomsnittligt värde 52 000 kronor
Över 11 800 listade företag
574 220 uppdrag förmedlade hittills

Det är inte enkelt att vara egenföretagare och säljarbetet är något som ofta blir svårt att hinna med. För att hålla ett jämt flöde av uppdrag krävs det ofta ett ständigt jagande efter nya jobb samtidigt som du måste se till att arbeten utförs korrekt. Det blir därför ofta toppar och dalar i arbetsflödet vilket kan vara svårt att hantera.

Offerta är Sveriges största förmedlingstjänst som årligen förmedlar fler än 50 000 uppdrag till ett sammanlagt värde av cirka 5 miljarder svenska kronor.

Vi har pratat med Per Klaar som är marknadsansvarig på Offerta för att få veta mer om hur de hjälper företagare runt om i Sverige att hitta fler jobb.

Kontrollerar alla uppdrag

För att kvaliteten på uppdragen som kommer in skall vara hög genomförs en manuell kontroll av alla inkommande uppdrag. Kundtjänsten kontrollerar då så att det är ett verkligt uppdrag och att kontaktuppgifterna stämmer.

När uppdraget gått igenom kontrollen går det ut en notis till alla anslutna företag som prenumererar på uppdragstypen. Upp till sex företag kan sedan besvara uppdraget och lämna offert.

Så ansluter du ditt företag

För att ansluta ditt företag till tjänsten och börja få offertförfrågningar behöver du först göra en intresseanmälan. Alla företag går igenom en kontroll där grundkraven är att företaget uppfyller följande:

  • Godkänd för F-skatt
  • Är momsregistrerat
  • Skuldfritt hos Kronofogden

När kontrollen är gjord får du hjälp att skapa en bevakningsprofil för ditt företag. Du får välja vilka uppdragstyper du vill prenumerera på och inom vilket geografiskt område samt i vilken form notiserna skall komma. För att passa dig som är på språng kan du får notiser via SMS, e-post eller via Offerta-appen.

Börja skicka offerter

När din bevakningsprofil är inställd och du fyllt i din företagsprofil är det dags att börja offerera. Varje gång ett nytt uppdrag läggs in får du en notis med uppgifter om arbetet. Väljer du att besvara uppdraget så får du ta del av uppdragsgivarens kontaktuppgifter för att ta en första kontakt och få mer information om uppdraget.

När du som företag fått den information som du behöver skickar du över en offert till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren jämför sedan de offererande företagen och deras offerter.

Genuina omdömen som guidar kunden

Omdömen spelar en central roll i alla förmedlingstjänster. Till skillnad från omdömestjänster så kan endast uppdragsgivare lämna omdömen på Offerta. Det betyder att du som företagare kan vara trygg med att det endast är verkliga kunder som kan lämna omdömen.

– Genom att sätta omdömen i fokus så har vi ett ekosystem där de företag som sköter sig, gör bra jobb och ger kunden god service också får bättre möjligheter till fler affärer i framtiden, säger Per Klaar.

Vill du veta mer om Offerta.se och hur tjänsten kan hjälpa ditt företag så kan du besöka www.offerta.se.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se