Presenteras av Hangö Hamn
Hangö Hamn, Finland
Flygbild över Hangö Hamn, Finland

Finlands sydligaste hamn siktar även in sig på Norden

Som den sydligaste hamnen i Finland kan Hangö Hamn erbjuda den snabbaste leveransen till övriga Europa. Nu hoppas man utöka sin linjetrafik i Norden och med dygnet-runt-tillgänglighet kan hamnen erbjuda något ut över det vanliga.

Hangö Hamn logo

I över 140 år har Hangö Hamn specialiserat sig på export av skogsindustrin produkter, handelns behov av snabb import och export samt bilimport. Med ett fördelaktigt läge kan hamnen idag erbjuda den kortaste transportsträckan från Finland till Europa.

Anders Ahlvik, vd på Hangö Hamn
Anders Ahlvik, vd på Hangö Hamn

Närmaste hamnen till Europa

Från Hangö exporteras varor till hela Europa med främsta avgångar till Tyskland, England och Belgien men även till Estland och Polen. Tillsammans med nordiska samarbetspartners vill Hangö Hamn även öppna upp för en möjlighet till linjetrafik i Norden. En stor fördel för rederiernas ekonomi är att hamnens import och export är i balans med 52/48 procent.

Närheten till Europa är även till fördel vad beträffar svaveldirektivet som gäller i Östersjöområdet. Utöver en snabb och kostnadseffektiv transportlösning gynnas även europeiska kunder ekonomiskt med tanke på den förväntade utvecklingen av bränslekostnaderna.

Öppen linjetrafik 24/7

Idag är hamnen den enda i Finland som har öppet sin godstrafik under alla årets dagar, även på julafton. Medan andra hamnar stänger sin linjetrafik på natten kan Hangö Hamn erbjuda tillgänglighet för gods under alla dygnets tider.

– Att vi har öppet 24/7 är något som snabbt spridit sig bland lastbilschaufförer och vi kan alltid erbjuda en hög service, oavsett vilket tid på dygnet det är. En vara tillverkad på dagen kan lämna Finland och Hangö på kvällen då fartygens avgångar är sent förlagda, säger Anders Ahlvik, vd på Hangö Hamn.

Utökar kapacitet med Koverhar Hamn

För att utöka sin kapacitet och tillväxtmöjligheter i framtiden övertog Hangö Hamn 2014 industrihamnen Koverhar Hamn som täcker mer än 600 hektar. Nu kan Hangö Hamn öka sina bulktransporter och under 2015 visades ett stort intresse för hamnens nya möjligheter. I och med förvärvet av Koverhar Hamn öppnar Hangö upp sin hamnverksamhet ytterligare mot den globala marknaden.

portofhanko.fi/sv/ finns mer information om Hangö Hamn, linjetrafiken och hamnens utökade kapacitet med Koverhar hamn.