Presenteras av Kaskö Hamn
Kaskö Hamn - Huvudbild
Foto: Kaskö hamn

Finlands västligaste hamn öppnar för fler företag i det expansiva området

10 mil söder om staden Vasa ligger Kaskö och Finlands västligaste hamn som under 2000-talet expanderat kraftigt. Nu vill Kaskö hamn få fler företag att etablera sig i det närliggande industriområdet där det finns 20 hektar ledig mark.

Kaskö hamn - Logotyp

Kaskö hamn är idag en av Finlands viktigaste exporthamnar av trävaror och cellulosa och hanterar varje år 1,1 miljoner ton gods. Trafiken har under 2000-talet mångdubblerats kraftigt tack vare investeringar och väl fungerande samarbeten.

Bra logistikläge

Kaskö hamn - Expanderar
Foto: Kaskö hamn

Hamnens placering söder om Vasa öppnar många möjligheter med olika transportslag. Väg 67 går direkt till hamnen som befinner sig endast 10 kilometer från riksväg 8 som går från Åbo i söder till Limingo i norr. Kaskö hamn har dessutom goda järnvägsförbindelser mot Ryssland.

Via hamnen är det sen enkelt att transportera gods vidare över Östersjön till Sverige, Europa eller längre ut i världen. En stor del av transporterna går idag till länder såsom Frankrike, England och Nordafrika.

Nära hamnen finns också det industriområde där man nu vill få fler företag att etablera sig. Enligt Timo Onnela som är vd på Kaskö hamn finns det nu 20 hektar mark ledigt i det expansiva området för nya verksamheter.

Fyra hamnoperatörer

Närheten för industrier och logistikläget har även gjort Kaskö till en populär hamn för bland annat sågade trävaror, träprodukter, cellulosa, bulkprodukter, specialtransporter och massaved. Hamnen har dessutom ett väl tilltaget kajutrymme på 1000 meter, två ramper för ro-ro samt kajplats med lagerförvaring av flytande kemikalier.

Godstrafiken flyter sedan smidigt tack vare de fyra olika hamnoperatörerna som arbetar i hamnen; Silva Shipping, Baltic Bulk, Baltic Tank och Revisol. Timo förklarar att hamnoperatörerna har olika specialistområden vilket gör att hamnen kan serva ett stort antal klienter med många olika typer av transporter.

Stora tillväxtmöjligheter

Kaskö hamn - Bulktransport
Foto: Kaskö hamn

Hamnen har under 2000-talet växt kraftigt och över 90 procent av infrastrukturen har byggts under samma period. Utbyggnaden har också gjort att hamnen idag har en hög kapacitet och enligt Timo kan man nå 4 miljoner ton gods om året utan ytterligare inventeringar.

Man planerar dock att fördjupa farleden som idag är 9 meter till 10,5 meter under de närmaste åren. Det kommer att låta större fartyg komma in till hamnen via den korta och lättnavigerade farleden.

portofkaskinen.fi/ kan man följa hamnens utveckling och här finns även mer information om hamnen och hamnoperatörerna.