Presenteras av Inkoo Shipping
Inkoo Shipping - hamnbassäng
Bild på Inkoo Shippings hamnbassäng i Ingå. Foto Inkoo Shipping

Finsk energipolitik leder till storsatsning inom torrbulkhantering

Inom 10 år kan det vara slut med kol som bränsle i Finland om den finska regeringens lagförslag går igenom. Det gör att den finska bulkhamnen Inkoo Shipping storsatsar för att utöka sin kapacitet.

Inkoo Shipping logo

Finska regeringen har lagt ett lagförslag om att förbjuda energiutvinning ur kol från och med 1 maj 2029. Lagförslaget kommer med ett stimulanspaket på 90 miljoner euro för de energibolag som fasar ut kol redan innan 2025. Den finska hamnen Inkoo Shipping i Ingå utanför Helsingfors fokuserar på bulkvaror och tror att det nya förslaget kommer att leda till en ökad importmarknad för biobränsle.

– Bolagen måste ju ersätta kolen med något och vi tror det kommer bli mycket träpellets och flis framöver. Eftersom vi hade rekordhög omsättning förra året och förväntar oss att få in ännu fler nya kunder när importen ökar satsar vi på att stärka vår infrastruktur redan idag, berättar Thomas Bergman, vd på Inkoo Shipping.

Investerar för ökad effektivitet

Inkoo Shipping - djuphamn
Vy över djupa hamnen (13 meter). Foto Inkoo Shipping

Inkoo har ett strategiskt läge 6 mil utanför Helsingfors och många stora industrier använder redan hamnen för import och export av grus, mineralprodukter, kol, träpellets och träflis flis. Det gör att Inkoo Shipping har fingret på pulsen gällande framtida behov.

– Vi har bland annat sett att vi behöver öka vår last- och lossningskapacitet så vi har beställt en ny materialhanteringskran som kommer i november, en Mantsinen 140. Den har en större skopa och är mer effektiv än våra befintliga kranar, förklarar Thomas.

Den nya kranen kostar över en miljon euro och beräknas ge minst 15-20 procent snabbare lastningstid, beroende på produkten. Det innebär att fartygen behöver kortare tid inne i hamnen vilket ger stora besparingar både för hamnen och kunderna. Eftersom kranen väger 160 ton kommer man att göra en kajförstärkning som också förlänger kajens livslängd.

Utökar lagerkapacitet

Förutom en ny kran har Inkoo Shipping investerat ungefär en halv miljon euro i en 2000 kvadratmeter stor lagerhall för träpellets. Det utökar hamnens lagerkapacitet till 32 000 kvadratmeter och beräknas öka volymomsättningen med 50 000 ton per år.

Eftersom den nya hallen redan blivit uthyrd kommer man troligtvis att bygga nästa hall i början av 2019. Då har man fortfarande 70 hektar mark kvar att bygga på, vilket enligt Thomas kan komma att behövas framöver då man beräknar öka omsättningen väsentligt de närmaste åren.

Inkoo Shipping välkomnar svenska företag som vill samarbeta med en finsk hamn i tillväxt, framförallt inom bulkvaror och biobränsle. På www.inkooshipping.fi finns mer information om den storsatsande finska bulkhamnen.