Presenteras av Kalottspedition
Kalottspedition - Scania
Foto: Kalottspedition

Finsk speditör satsar på expansion i Norden

Familjeföretaget Kalottspedition från Helsingby utanför Vasa i Finland tog under 2015 nästa steg när André Ahlbäck som tredje generation tog över som vd. Med expansion i fokus har företaget sedan dess satsat på framförallt Sverige och Norge.

Sedan André Ahlbäck tog över som vd har mycket hänt i företaget. Omsättningen har ökat och nya bilar har tagits in tillsammans med nya chaufförer och nya kunder. Bolaget kör idag ett 50-tal bilar samt har 35 anställda och tillhandahåller allt från bulk- och livsmedelstransporter till specialtransporter och lagertjänster.

Det senaste året har man arbetat mycket med att balansera ut verksamheten gällande både vilka kunder och ordrar man tar in och arbetsbelastningen över säsongerna. Även expansionen är ett led i denna strategi då den ska jämna ut flödet mellan export och import.

Kalottspedition - Scania-2
Foto: Kalottspedition

Satsar på Sverige och Norge

Kalottspedition har varit verksamma i över 40 år och har mycket export från södra och mellersta Finland till övriga Norden, däribland maskiner, traktorer, bulktransporter och livsmedel. Extra många turer går till södra Sverige och Norge varför man har siktat in sig speciellt på att få fler kunder i de regionerna, samt västra Sverige.

– Vi har inte haft så många transporter därifrån tidigare och vill gärna fylla upp våra bilar på vägen tillbaka till Finland. Vi kan också ombesörja transporter vidare ned till Baltikum och Europa. Speciellt livsmedelstransporter tar vi gärna. Ungefär häften av våra bilar är godkända för livsmedel, berättar André.

Stort uppdrag

Företagets målmedvetna arbete att jämna ut export- och importflödet har bland annat gett en ny storkund som köper in fisk och andra varor från Norge, Danmark och Sverige för transport till Finland. Det nya avtalet innebär en ökning med ungefär 20 laster per vecka om vardera 15-20 ton.

– Det blir mycket jobb, men är såklart väldigt positivt. Vi har fått ta in ett flertal underleverantörer för att klara av alla turerna såväl som två nya egna bilar och fyra chaufförer. Det är duktiga finska chaufförer som är rutinerade och språkkunniga så det känns bra, säger André.

Det nya uppdraget blir en bra bas för den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Omsättningen för företaget ser ut att öka även nästa år och André ser positivt på framtiden. Läs mer om de olika transportmöjligheterna som Kalottspedition erbjuder på kalotti.com eller kontakta André direkt för att prata om möjligheterna för transporter från Sverige och Norge.