Presenteras av Inkoo Shipping
Inkoo Shipping - hamn
Foto: Inkoo Shipping

Finsk torrbulkshamn ser framtid inom biobränsle

Den finska vinterhamnen Inkoo Shipping har öppet året runt och anpassar sin trafik efter sina kunders behov. Med över 50 års erfarenhet av att transportera kol och sten ser hamnens nu en ljus framtid inom biobränsle.

Inkoo Shipping logo

Inkoo Shipping är en fullservicehamn som byggdes 1962 för att skeppa framförallt gipssten till cementindustrin samt kol till cement- och kalkindustrin. 1994 gick hamnen över till att vara en allmän hamn och började därmed specialisera sig allt mer på torrbulk. Nu blickar Inkoo Shipping med vd René Fagerström framåt och berättar om hur har ser en ljus framtid inom transport av biobränsle.

En gedigen kunskap inom bulk

Inkoo Shipping är en av få privatägda allmänna hamnar i Finland och ansvarar själva för hela hamnens verksamhet. Med eget stuveri, terminalverksamhet och avdelning för fartygsklarering har hamnen lyckats skapat en god synergi bland de olika verksamheterna.

– De flesta hamnar i Finland ägs av städer och kommuner men vi äger hela verksamheten själva. Och med över 50 års erfarenhet är vi experter på att hantera bulk. All vår utrustning är införskaffad enkom för det ändamålet vilket gjort oss till specialister inom torrbulktransporter, säger René.

Ser framtid inom biobränsle

Idag hanterar Inkoo Shipping främst kol och enligt René är det en utdöende energiform. Med dagens miljöfokus ser han istället biobränsle som framtidens produkter och har redan märkt en ökad efterfråga i Finland.

– Biobränslen kommer allt mer idag och i Sverige till exempel är pellets populärt. Här ser vi en växande marknad och planerar att bygga mer lagerhallar för detta ändamål, säger René.

Med stora markområden och med totalt 107 hektar där endast 30 är fullt utnyttjade, har Inkoo Shipping möjlighet att expandera inom biobränslen. René förklarar att tack vare deras långa erfarenhet av kolhantering ser han en stabil grund för att hantera andra typer av bulktransporter.

Anpassar trafik efter kunderna

Inkoo Shipping har ingen linjetrafik utan fokuserar uteslutande på tramptrafik och att anpassa transporter efter kundernas behov. Hamnen har öppet hela vintern och kan lossa och lasta båtar året runt. Farleden är 13 meter djup vilket innebär att Inkoo Shipping kan ta emot fartyg i Panamax-klass på upp till 65 000 ton.

– Kunder som utnyttjar vår hamn har ingen jämn ström likt en hamn med trailers eller containers där båtarna går efter tidtabell. Så när de behöver importera eller exportera material så anpassar vi transporterna efter deras behov och vi har även terminaltrafik där vi lagrar kunders produkter, avslutar René.

Hamnen är belägen cirka 60 kilometer från Helsingfors och i området finns flera energiverk och olika industrier. På inkooshipping.fi finns mer information om Port of Inkoos transporttjänster för trampsjöfart.