Presenteras av Port of Kokkola
Port of Kokkola
Foto: Port of Kokkola

Finska hamnens framgångssaga ger goda fraktmöjligheter i öst

Port of Kokkola, också känd som Karleby Hamn, är den tredje största hamnen för import och export i Finland och störst på ryska varor. Hamnen används av många svenska industrier och storsatsar nu för att kunna erbjuda ännu bättre fraktmöjligheter.

Mitt emot Umeå ligger Finlands största hamn för råmaterial och gruvgods, Port of Kokkola. Hög kapacitet och ett strategiskt läge ger bra möjligheter för svenska industrier som vill frakta gods till och från Finland och Ryssland.

Hög kapacitet och svenska intressen

Som Panamax-hamn kan Port of Kokkola ta in stora fartyg med upp till 75 000 ton last, vilket är mycket ovanligt i finska hamnar. De senaste årens investeringar har utökat området från en till tre hamnar vilket gett ökad lastkapacitet.

– Vi är en av de mest effektiva hamnarna i Finland och kan lasta 45-50 000 ton per dygn med maxfart. Det är fem gånger snabbare än de flesta andra, berättar Torbjörn Witting, vd för Port of Kokkola.

En stor kundgrupp för hamnen är den lokala industriparken i området som är den största icke-organiska kemiska industriparken i norra Europa. Fler än 60 företag huserar i parken, bland annat svenska Boliden som är en av många svenska industrier som fraktar via Port of Kokkola.

Stora satsningar ligger bakom

Port of Kokkola - bulk-lastning
Foto: Port of Kokkola

Port of Kokkola är en etablerad järnvägshamn och staten har lagt ungefär en miljard euro på att förbättra järnvägslinjen. Den 13 meter djupa hamnen fördjupas med en meter och kajerna ska byggas ut. Redan nu finns det på plats flera större kranar och transportörer.

– En konkurrenskraftig hamn behöver ständigt uppgradera sig för större fartyg och nya behov. De senaste 25-30 åren har vi mycket målmedvetet investerat i vår verksamhet. De senaste två åren har vi ökat med nästan en tredjedel och möjliggjort en jättestor volymökning, förklarar Torbjörn.

Nästa steg för hamnen blir en farledsfördjupning då en sträcka på 19 kilometer från Bottniska viken hela vägen in i hamnen även den ska fördjupas med en meter.

Nya möjligheter med farledsfördjupning

Farledsfördjupningen påbörjas i år och beräknas vara klar inom tre säsonger. Den innebär att man kommer kunna ta in större fartyg med last upp till 80 000 ton vilket ger ekonomiska fördelar och energibesparingar för kunderna. Närmaste hamn med liknande möjligheter är Björneborg.

– Vi har upp till 700 fartyg per år. När farledsfördjupningen är klar kommer vi kunna mångdubbla vår kapacitet och erbjuda ännu bättre förhållanden för svensk industri att öka här i Karleby och Port of Kokkola, avslutar Torbjörn.

Massorna som tas bort vid farledsfördjupningen kommer användas för att utöka hamnområdet med över 20 hektar och därmed öka kapaciteten ytterligare. Satsningen kommer också öppna upp för billigare och effektivare transporter för svenska intressenter. Läs mer på portofkokkola.fi.