Presenteras av Hangö Hamn
Hangö Hamn, Finland
Flygbild över Hangö Hamn, Finland

Finska rekordhamnen, Hangö Hamn, söker svenska samarbeten

Det går bra för Hangö hamn. Rekordmycket gods passerade Finlands sydligaste hamn under 2017 och flera stora projekt gör att det ser ljust ut även framåt. Nu är det egentligen bara en sak man saknar, en regelbunden linjeförbindelse med Sverige.

Hangö Hamn logo

2017 hanterade man den största godsmängden någonsin under hamnens 144-åriga historia när man nästan lyckades uppnå fem miljoner ton (4,97 Mt). Nu pågår projekt för att bygga ut samtliga de tre hamnarna som utgör Hangö hamn så att man ska kunna slå nya rekord.

– Vår yttre hamn är Finlands största bilhamn. Där byggde vi under 2017 en ny kaj färdig som möjliggör att de stora LNG-drivna bilfartygen kan anlöpa där. Det var en investering på sju miljoner euro, berättar Anders Ahlvik, vd för Hangö hamn.

Knytpunkt för gigantiskt gasprojekt

Rör - Nordstream 2
Rör som väntar på att skeppas ut till havs och monteras. Foto: Hangö Hamn

Hangö Yttre hamn och Hangö Västra hamn, som är anläggningens huvudhamn, ligger i Hangö stad på Finska vikens sydspets. Västra hamnen är Finlands näst största Ro-Ro hamn för semitrailers och lastbilar i utrikestrafik. Som bäst utvidgas Västra hamnen i ett samarbete med tyska hamnen i Rostock och delfinansieras av EU.

Den tredje hamnen, Koverhar hamn, ligger cirka två mil därifrån. Där domineras verksamheten för närvarande helt av Nordstream 2 som använder Koverhar som en hub i det pågående gasledningsbygget som ska knyta ihop Ryssland med kontinenten. Därför ligger det för närvarande 25 000 rör i hamnen som väntar på att skeppas ut till havs och monteras. Nordstream 2-projektet beräknas pågå till slutet av 2019.

Öppnar för svensk förbindelse

Hangö hamn bedriver idag bedriver linjetrafik till Paldiski i Estland, Gdynia i Polen, Rostock och Lübeck i Tyskland, Antwerpen i Belgien och Tilbury i London. En hamn i Sverige skulle vara ett viktigt tillskott som skulle kunna var lönsamt för alla parter.

– Det finns många anledningar varför vi skulle vara ett attraktivt val för en svensk motpart. Hamnens läge gör att man når den snabbt från Sverige utan att göra av med onödigt bränsle. Dessutom är Hangö hamn den enda hamnen i Finland som är öppen dygnet runt, under årets alla dagar, säger Anders Ahlvik.

Hangö hamn har dessutom en mycket fin balans mellan export och import, något som är viktigt för lönsamheten vid linjetrafik.

www.portofhanko.fi finns mer information om hamnen och verksamheterna i de olika hamnarna. Här går det även att följa utvecklingen i hamnen som fortsätter att satsa.