Presenteras av Euroports
Euroports - Huvudbild
Foto: Euroports

Flera investeringar för västra Finlands största hamn

Raumo är västra Finlands största containerhamn och från denna sker idag transporter till hela världen. Med en ny kaj och fördjupad farled har man mycket nytt att erbjuda inför 2018.

Hamnen har varit verksam i olika konstellationer i över 100 år och har idag regelbunden linjetrafik till bland annat USA, Nordafrika, Kontinentaleuropa och England. Kari Voutilainen och hans team är försäljningsansvarig för container- och bulkhantering i Raumo och i en intervju berättar han hur hamnen inom snar framtid kommer kunna ta emot större och tyngre lastade fartyg.

Euroports - Raumo
Foto: Euroports

Utökad kaj, farled och lagerhållning

Raumo är en av Finlands största exporthamnar för papper och en del av världsomspännande Europortskoncernen. Under året har man utfört en rad utvecklingar i hamnen, bland dessa kommer en 500 meter längre kaj stå klar i slutet av 2017. Därtill har man fördjupat farleden till 12 meter, vilket innebär att containerbolag kommer kunna öka sin lastkapacitet

– Investeringarna kommer skapa mer kostnadseffektiva transporter för våra kunder. Vi har även beställt en ny kran som kan lasta Post-Panamax class fartyg och som bör vara redo för användning i början av 2018, förklarar Kari.

Gynnar finsk export

Euroports - Fartyg
Foto: Euroports

Idag finns det flera större hamnar i Östra och Södra Finland som gynnar finsk export, men det är lika avgörande med en stark hamn i väster. Med tillgång till Raumo har många sågverk och pappersfabriker i Västra Finland lyckats stärka sin export. Exempelvis är Kina, som förr inte haft speciellt stor efterfrågan av skogsindustriprodukter, idag hamnens största importör av sågat virke.

– Vi vill vara Västra Finlands självklara partner för sjöfartslogistik och för att möta den ökade efterfrågan på skogsindustriprodukter från exempelvis Kina. Därför kommer vi under 2018 utöka vårt lagerutrymme med 4 000 kvadratmeter till våra befintliga 270 000, avslutar Kari.

www.euroports.fi/ finns mer information om de kommande investeringarna i exporthamnen Raumo.