Presenteras av Kalottspedition
Kalottspedition - Scania
Foto: Kalottspedition

Fortsatt tillväxt i Sverige och Norge för finsk speditör

Finska Kalottspedition fortsätter satsa på transporter till och från Sverige och Norge. Företaget har under året ökat kraftigt med flera nya uppdrag, mycket tack vare ett effektivt system med samarbetspartners.

Kalottspedition är ett familjeföretag och under 2015 tog André Ahlbäck över som vd. Med ett tydligt fokus på expansion har företaget ökat omsättningen med närmare 15 procent under 2019 och gasar vidare mot nya höjder.

– Det har gått långt över förväntan under året. Vi har fått in ett flertal stora uppdrag och satsar på att öka ytterligare då vi har ett effektivt logistiksystem, förklarar Andre Ahlbäck.

Både import och export

Företaget har mycket export från södra och mellersta Finland med framförallt styckegods men också maskiner, bulktransporter och livsmedel som går till övriga Norden. Framförallt till Sverige och Norge.

De senaste åren har man enligt André arbetat hårt för att skapa en bättre balans mellan exporten och importen där man bland annat har med sig fisk från Norge och livsmedel från Sverige. Det här arbetet är också en viktig del i den kraftiga ökningen för företaget.

– Vi har fortfarande en övervikt på exporten och har utrymme för fler transportuppdrag till Finland. Framförallt från södra Sverige och Norge, förklarar André.

Två dagar från Finland till Norge

En viktig faktor för ökningen har enligt André varit deras starka fokus på att hela tiden utveckla och effektivisera logistiken. Idag har man en ledtid på endast två dagar för transporter från Finland till Norge.

– Vi har ett smart system utan fasta linjebilar vilket låter oss optimera rutterna på ett bra sätt. Och vi arbetar aktivt med att hitta omlastningsplatser och terminaler som låter oss vässa vår logistik ännu mer och få ner kostnaderna, förklarar André.

Till detta har Kalottspedition en modern fordonsflotta som idag består av ett femtiotal ekipage. Av dessa är omkring hälften utrustade för tempererade transporter men företaget har även walking floor- och kapellekipage.

Andre avslutar med att förklara att man söker fler samarbetspartners i både Norge och Sverige. På kalotti.com/sv finns mer information om företaget och kontaktuppgifter till André för att diskutera transportmöjligheter från Sverige och Norge.