Presenteras av Euroports
Euroports - huvudbild
Foto: Euroports

Fortsätter investera i snabbväxande finska hamnen

Raumohamnen är västra Finlands största hamn för containerhantering och pappersexport. De senaste åren har man satsat över 70 miljoner på att utveckla och expandera hamnområdet som snart har fördubblat sin kapacitet.

– För två år sedan tog vi beslutet att göra flera stora investeringar i hamnen då vi förutsåg en stor tillväxt inom containerhanteringen. 2017 hade vi redan en all-time-high på hantering och rekonditionering av containers, berättar Kari Voutilainen försäljningsansvarig på Euroports i Rauma.

Euroports Rauma är en del av Europortskoncernen, en av de största hamnoperatörerna i Kontinentaleuropa. Koncernen har 2550 anställda globalt och 23 terminaler, varav 3 i Kina. I Finland har man verksamhet i Raumo och Jakobstad.

Euroports - fartyg
Foto: Euroports

En av Finlands största hamnar

I Raumo arbetar Euroports med godshantering, vidareskeppning och lagerförvaring. De har totalt 500 anställda varav 400 hamnarbetare och under 2017 hanterade de 5 miljoner kiloton (Kt) gods och nästan 300 000 TEU containerenheter.

– Förutom att vara den största pappersexportören i Finland är vi näst störst inom sågat virke. Vi servar många utländska industrier och skeppar bland annat regelbundet till USA. Bland våra största kunder återfinns skogsindustrin i Finland och även flera aktörer inom den svenska skogsindustrin, säger Kari.

Sverige tar in mycket timmer från Finland och över en miljon ton råmaterial, bland annat sten. Ofta blir det mer kostnadseffektivt att köpa detta från västra Finland istället för Västsverige eftersom det går snabbt och enkelt att skeppa materialet från Raumo eller Jakobstad över Bottenviken.

Satsar på ökad kapacitet

Hamnens framgångar de senaste åren har sin grund i stora investeringar. 2017 gjorde man en farledsfördjupning från 11 till 12 meter vilket innebär att man kan ta in fartyg på 50 000 ton mot tidigare 35 000. I samband med det har Euroports expanderat hamnområdet med 500 meter för att kunna ta emot fartyg i post-panamax class.

– Större fartyg kan ta större lastmängder vilket påverkar enhetspriserna och gör frakten mer kostnadseffektiv för våra kunder. Expansionen gör dessutom att vi kan hantera upp till tre fartyg åt gången istället för ett, förklarar Kari.

Euroports har också gjort en stor lagersatsning för att öppna upp nya möjligheter för sina kunder. I slutet av sommaren kommer de kunna erbjuda flera tusen kvadratmeter extra lagerutrymme under tak mitt i hamnen. Något som är speciellt lämpligt för sågat virke

Euroports - lastning
Foto: Euroports

Nya maskiner för bättre service

För att optimera möjligheterna med farledsfördjupningen och expansionerna har Euroports investerat i flera nya reachstackers och en ny kran. I Mars påbörjades Installatonerna av en post-panamaxkran med bättre räckvidd och lyftkapacitet. En investering på cirka 7 miljoner Euro.

Med investeringarna hoppas Euroports kunna förbättra servicenivån för sina kunder ännu ett snäpp och bredda sitt serviceutbud. Läs mer om de spännande möjligheterna i Rauma Harbor på euroports.com.