Presenteras av Skanska Fastigheter
sthlm-seaside
Sthlm Seaside, bussgarage. Foto: Åke Gunnarsson

Framtidens logistik under jord?

Ökad näthandel och krav på snabba leveranser skapar nya behov av citynära logistiklösningar. Samtidigt är det brist på mark i City. Skanskas framtida sätt att lösa problemet kan vara med underjordisk logistik.

Skanska logo

Det byggs fler logistik- och lagerlokaler än på många år i Sverige och behovet ökar i takt med att fler människor finner det bekvämt att beställa saker på nätet. Snabb service är en konkurrensfaktor för många leverantörer och då krävs det innovation.

2016 byggde Skanska Fastigheter Sveriges första Kubiklager i Göteborg och i år färdigställde man Norra Hamnen Kubiklager i Malmö, båda svar på marknadens behov av snabba och flexibla logistiklösningar. Nästa idé är underjordisk logistik i stadsmiljö.

– Tankarna om att vi måste skapa mer citynära logistiklösningar kom efter att jag bodde i USA. Där kunde man beställa något från Amazon och få det levererat innan lunch, berättar Henrik Ahnström, Marknadsområdeschef på Skanska Fastigheter.

Effektiv markanvändning

Citynära logistik kräver centrala byggmöjligheter, men i de flesta städer råder det stor brist på mark. Idén med underjordisk logistik kom till när Skanska började titta på sätt att utnyttja marken mer kostnads- och utrymmeseffektivt.

– I Stockholm har vi exempelvis en bussdepå till viss del under mark. Bussar behöver inte en massa dagsljus och ta upp värdefull markyta som hellre kan tas i bruk av människor. Vi tycker att man borde tänka på samma sätt kring gods, förklarar Henrik.

Det är inte bara nya byggnader man kan konstruera under mark. Skanska har även många idéer om att hitta ytor och möjligheter där de redan finns idag så som parkeringsgarage, vilka blir passé i takt med att självkörande fordon tar över.

– När allt färre kommer äga en bil kan det gå ganska fort. Baserat på den utveckling vi ser nu kanske man inte ens tar körkort om 10-25 år. Det är viktigt att man har det i tankarna redan idag, säger Henrik.

Läs mer om möjligheterna med citynära logistik på Skanska Fastigheter eller mejla kubiklager@skanska.se för vidare information.