Presenteras av Kaskö Hamn
Kaskö hamn - dark
Foto: Kaskö Hamn

Hamnen i Kaskö växer med havre och virke

Den finska hamnen är en del i det europeiska hamnnätverket TEN-T och har under lång tid varit en viktig logistikpunkt för trävaru- och cellulosaindustrin. Nu växer hamnen och har på kort tid bland annat fått över 10 procent av landets havreexport.

Kaskö hamn - Logotyp

Kaskö hamn har en väl utvecklad infrastruktur för bulkhantering och har även stora volymer av framförallt virke och cellulosa. I nära anslutning till hamnen finns bland annat Metsä Boards massabruk varifrån det går cellulosa till bland annat pappersbruket i Husum norr om Örnsköldsvik.

Specialtransporter har även blivit en viktig del för hamnen tack vare den starka verkstadsindustrin i regionen. Men det som växt allra mest de senaste året har varit havreexporten.

Patrik Hellman - Kaskö Hamn
Patrik Hellman, Kaskö Hamn

10 procent av havreexporten

Finland är Europas största exportör av havre och i regionen odlas en stor del av landets havre. Med en väl utvecklad logistik för bulktransporter och smart hantering för avlämning av havre i hamnen har Kaskö hamn på endast ett år tagit över 10 procent av landets havreexport.

– Det har varit riktigt kul med satsningen på havreexporten och att vi så snabbt fått en stor del av Finlands totala export. Vår infrastruktur samt att vi givit möjligheten till jordbrukare att själva lämna havret i hamnen tror vi varit viktigt, säger Patrik Hellman, nyutnämnd vd för Kaskö Hamn.

Havret går sedan primärt till Tyskland och Holland där Europas större kvarnar finns. Sädesslaget har fått ett starkt uppsving de senaste åren till följd av trenden kring glutenfria alternativ. En del produkter kommer sedan tillbaka till Finland efter att de har förädlats.

Ökad import av massaved

Under de kommande åren kommer även importen av råvirke och massaved öka betydligt till följd av Metsä Boards nya massabruk i Äänekoski. Den stora fabriken använder så mycket finskt virke att man kommer öka importen av massavirke till företagets bruk i Kaskö.

Med den ökade produktionen av cellulosa kommer även importen av kemikalier via Kaskö hamn öka. Det är primärt lut som kommer att importeras till både Kaskö och Äänekoski. Kaskö hamn hanterar även andra kemikalier och är den enda hamnen i Finland som kan lagra väteperoxid.

Fortsatt utveckling av hamnen

Hamnen har kapacitet för de ökade volymerna men kommer de kommande åren att investera i infrastrukturen med bland annat nya kranar och utvecklade lagerfastigheter. Just nu byggs även en ny kaj för dammiga bulkvaror och det finns även planer på att fördjupa farleden.

Patrik avslutar med att skicka med en passning till den finska staten då järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö behöver uppgradering om den ska vara ett alternativ för de ökade volymerna. Finland ligger efter många andra europeiska länder när det gäller intermodala system och saknar idag koppling mellan järnväg och sjöfart. Mer information om hamnen och utvecklingen finns på portofkaskinen.fi.