Presenteras av Rauanheimo
Anna, Sofie och Henrik på Rauanheimo
Rauanheimo är den största hamnoperatören inom hantering av torra bulkvaror i hela Finland. Foto: Rauanheimo

Expansiv hamnoperatör ser stor marknad i Sverige

Finska Rauanheimo har genom åren nått stora framgångar med sin hamnverksamhet och räknas idag som en av de ledande aktörerna inom sitt fält. Nu vill de expandera ytterligare i Sverige, genom att rikta sig mot nya industrier.

Med start i Karleby, har Rauanheimo gått från att operera i en till sju hamnar runt om i Finland. Omsättningen har växt från 10 till 110 miljoner euro de senaste 15 åren, men tillväxtresan började på riktigt 2014 och idag expanderar de mer än någonsin. Till följd av detta tittar de på möjligheten att växa vidare på den svenska marknaden där de ser stor potential.

Sofie Wiss & Henrik Hagström på Rauanheimo
Sofie Wiss & Henrik Hagström på Rauanheimo. Foto: Rauanheimo

Ett bolag som växer

När bolaget startade var dess främsta fokus på bulktransport. Genom åren har verksamheten utvecklats och idag har de huvudsakligen kunder inom gruv- och metallindustrin och skogsindustrin. Rauanheimos styrka ligger i att kunna erbjuda optimerade logistiska helhetslösningar, från produktion via hamnar till mottagare av gods och slutdestination.

– Från 2002 till 2019 har vi ökat antalet hanterade ton från 2 till 10 miljoner per år. Vi är därmed den största hamnoperatören gällande hantering av torra bulkvaror i hela Finland, säger Sofie Wiss, försäljnings- och marknadsföringschef på Rauanheimo.

Ser en ny marknad

De senaste åren har Rauanheimo haft stark tillväxt på den finska marknaden och nu riktar de blicken mot den svenska. Målet är att komma i kontakt med kunder inom de industrier de redan är starka inom, men också att hitta nya marknader som är i behov av företagets kostnadseffektiva helhetslösningar.

För att etablera sig som helhetsleverantör söker hamnoperatören därför samarbetspartners i Sverige, både gällande bulk- och containertrafik. Detta för att kunna bygga upp hela logistikkedjan för framtida kunder. Företaget riktar sig i första hand till andra svenska hamnar men även järnvägsoperatörer och biltransportsbolag. Henrik Hagström, kommersiell direktör på Rauanheimo, betonar vikten av att ha goda samarbetspartners i alla led.

– Idag sköts exempelvis majoriteten av våra inrikestransporter i samarbete med VR, Finlands version av svenska SJ. Den betydande ryska trafiken sköter vi i samarbete med järnvägsoperatören RZD i Ryssland. Alla led är lika viktiga. Vi ser stora möjligheter för en framtida etablering också i Sverige och att även finna kunder inom nya industrier, säger Henrik.

Att expandera utomlands är inget nytt för Rauanheimo som idag är marknadsledande i Finland på transitotrafiken till och från Ryssland. På rauanheimo.com finns mer information om bolagets logistiklösningar och de sju hamnar som Rauanheimo idag har verksamhet i.