Presenteras av Hangö Stevedoring
Hangö Stevedoring - Hamn
Foto: Hangö Stevedoring

Hamnoperatör växer i takt med Hangö Hamn

Till följd av att linjetrafiken har ökat i Hangö har även de aktörer som är verksamma i hamnområdet vuxit i takt med denna tillväxt. En av dessa är Hangö Stevedoring som i 106 år producerat hamntjänster i Hangö Hamn.

Hangö Stevedoring - Logotyp

Sedan hamnen anlades har Hangö Stevedoring haft en naturlig roll i dess verksamhet med lasthantering. Hamnen har genom åren profilerat sig som en RoRo-hamn med snabba fartygslinjer till Europa och nu skrivs ett nytt kapitel i hamnens historia, som till följd av förvärv även kommer profilera om sig som en bulkhamn.

Hanterar fyra varukategorier

Hangö Stevedorings specialitet är hantering av skogsindustriprodukter, trailers, bilar och stål som rör sig en hel del i Hangö. Förutom lasthantering som sysselsätter aktören mest erbjuder Hangö Stevedoring också tjänster som fartygsklarering och spedition.

– När rederierna kommer hit behöver de förutom lasthantering också ofta en lokal representant som på plats ser efter lastfartygens behov, förklarar Göran Eriksson, Sales Manager på Hangö Stevedoring

Lastflödet till och från en hamn innebär ett samarbete mellan lastoperatör, rederi och hamn vilket enligt Göran utgör grunden för tillväxt och att hålla kunder nöjda på lång sikt. I Hangö fungerar detta samarbete bra då de arbetar tillsammans för att skapa en helhetslösning för sina kunder.

En flexibel organisation

Hangö Stevedoring - Lasthantering
Foto: Hangö Stevedoring

Hangö är till arealen en relativt liten hamn men som tack vare sin sydliga placering lyckats få ett snabbt genomflöde av laster med endast 4-5 timmars mellanrum. Här är Hangö Stevedorings styrka sin flexibilitet, där organisationens hamnarbetare kan ha flera arbetspunkter under samma arbetspass.

– Våra anställda kan inleda sitt arbete med att lossa trailers i fyra timmar för att sedan jobba i till exempel terminalen på eftermiddagen. Detta är ovanligt inom hamnarbete och en viktig anledning till vår framgång, menar Göran.

Ett nytt kapitel med Koverhar Hamn

Nu inleder Hangö ett nytt kapitel då hamnen utökar sin verksamhet med Koverhar Hamn. Området
blir en ny del av Hangö Hamn som hittills bestått av Västra hamnen och Yttre hamnen, som befinner sig i Hangös stadskärna.

Koverhar befinner sig ca 20km utanför Hangö stad, vilket möjliggör hantering av bulkvaror, som inte har varit möjligt att hantera tidigare i hamnen på grund av de nära läget till Hangö centrum. I och med förvärvet av Koverhar Hamn kommer Hangö att profileras också som en bulkhamn, vilket innebär ett helt nytt kapitel för hamnen.

– Vi kommer växa i takt med hamnen och har intresse att också sköta lasthanteringen av dessa bulkvaror vilket är ett nytt område för oss. Det ska bli spännande att se hur det nya affärsområdet kommer att utvecklas, avslutar Göran.

Läs mer om Hangö Stevedorings lasthanteringstjänster och verksamhetsområden på www.hangostevedoring.fi/.