Presenteras av Hangö Hamn
Hangö Hamn - Västra hamnen 2018
Hangö Hamn utökar hamnområdet i Västra hamnen med 6 hektar. Foto Hangö Hamn

Hangö Hamn fortsätter satsa efter rekordstor tillväxt

Finlands sydligaste hamn slår återigen rekord – under 2018 hanterade Hangö Hamn kring 1900 fartyg och över 5,1 miljoner ton gods inom främst RoRo-trafik. Samtidigt fortsätter man sin utbyggnad av Västra hamnen och förbereder för storskalig bulkhantering i Koverhar.

Hangö Hamn logo

Hangö Hamn är Finlands största bilimporthamn med ungefär 80 procent av marknaden. Hamnen är näst störst på trailers och lastbilar och hanterade rekordmånga – det vill säga knappt 200 000 – enheter under 2018. Utveckling av områdena Västra hamnen och Koverhar hamn beräknas dessutom ge ytterligare ökningar framåt.

– När vår utbyggnad av Västra hamnen är klar räknar vi med att kunna ta emot 20–25 procent mer lastvolym och satsningarna i Koverhar hamn torde öka vår totala omsättning kring 15–20 procent, berättar Anders Ahlvik, vd på Hangö Hamn.

Färdigställer Västra hamnen

Utvecklingen av Västra hamnen kostar 8 miljoner euro och delfinansieras av EU:s Motorways of the Sea fond. Målet är främst att utöka hamnområdet med 6 hektar planutrymmen för trailers och lastbilstrafik. Grundarbetena gjordes 2018 och i år ska man bland annat flytta en över 100 år gammal vågbrytare i granit.

– Vågbrytaren är en del av vårt kulturarv så den måste vi bevara. Den är 650 meter lång och 5 meter hög så det är inget litet arbete, men att flytta den till en ny plats ger betydliga landvinningar för hamnen, förklarar Anders.

Vågbrytaren flyttas sten för sten för att sedan byggas upp igen längre ut mot havet. Andra arbeten inkluderar att dra en ny väg, asfaltera, samt att skapa diverse nödvändig infrastruktur såsom belysning, staket och portar.

– Tanken är att trafiken ska kunna fortsätta växa. Vi har inte haft tillräckligt stora utrymmen för trailers och lastbilar när trafiken har varit som störst, nu kan vi lösa det. Området kommer att tas i bruk efterhand och beräknas vara helt klart i slutet av 2019, säger Anders.

Hangö Hamn - Koverhar 2018
Koverhar hamn blir ny bulkhamn i Finska viken. Foto Hangö Hamn

Bulkhantering i Koverhar

Hamnen i Koverhar har länge dominerats av Nordstream 2-projektet som nu går mot sitt slut. Hangö Hamn har därmed slutit avtal med logistikbolaget Rauanheimo AB som kommer att inleda en storskalig bulkhantering i Koverhar under hösten 2019. Det innebär en central inbrytning för hamnföretaget gällande bulkhantering i Östersjön och en ny bulkhamn i Finska viken.

Hangö Hamn kommer att fortsätta investera i Koverhar för att stärka upp för bulkhanteringen framåt och välkomnar svenska intressenter som vill få in bulktrafik direkt i Finland via Hangö udd. Mer information om hamnföretagets verksamhet inom RoRo- och bulkhantering samt kontaktuppgifter till hamnen finns på www.portofhanko.fi.