Presenteras av Hangö Hamn
Hangö Hamn - Västra Hamnen 2019
Hangö Hamn ökar godskapaciteten med nya uppställningsområden i Västra hamnen. Foto Hangö Hamn

Hangö Hamn slår rekord igen och fortsätter växa

Första halvan av 2019 ökade finska Hangö Hamn RoRo-trafiken med 10 procent jämfört med rekordåret 2018. Samtidigt börjar många av de senaste årens stora satsningar i företagets tre hamnar färdigställas och nya projekt tar vid.

Hangö Hamn logo

De senaste åren har Hangö Hamn haft en stark tillväxtkurva. Under 2018 hanterade hamnen drygt 200 000 enheter vilket var nytt rekord. Och när de nya uppställningsområdena för bland annat trailers och lastbilar i Västra hamnen står klara vid årsskiftet beräknas hamnen kunna ta emot 20–25 procent mer lastvolym.

– Inledningen på 2019 har varit riktigt bra. Vi har bland annat haft fortsatt stark tillväxt på RoRo-trafiken i Västra hamnen och utbyggnaden av uppställningsområdena där fortsätter enligt plan. Det ger oss möjlighet att expandera RoRo-trafiken ytterligare vilket beräknas öka vår omsättning med 15-20 procent, säger Anders Ahlvik, vd för Hangö Hamn.

Västra och Yttre hamnen

Arbetet med de nya uppställningsytorna i Västra hamnen är i full gång. De första togs i bruk redan 2018 och merparten blev klara under sommaren vilket betyder att man i dagsläget kan bruka hela 60 procent av den planerade ytan.

– Nu flyttar vi den anrika vågbrytaren för att kunna färdigställa resten av området. Den byggdes för 100 år sedan och är en del av vårt kulturarv så det är stenhantverkare som kommer demontera den och sedan forma den exakt identisk på nya platsen, berättar Anders.

I Yttre hamnen har bilimporten fortsatt växa och man har renoverat både bangården och järnvägen för att lättare kunna hantera större mängder gods. I början av 2019 stod den nya terminalen för godshantering klar.

– I samband med att den nya terminalen blev färdig kunde vi börja satsa på export av stålprodukter till Asien. Vi har även stora förväntningar på att kunna öka godshanteringen i Yttre hamnen ytterligare i framtiden, berättar Anders.

Ökade möjligheter i Koverhar

Hangö Hamn - Koverhar 2019
Slutet på Nordstream 2 öppnar för nya möjligheter Koverhar hamn. Foto Hangö Hamn

Det stora gasprojektet Nordstream 2 som dominerat Koverhar-hamnen de senaste åren har nu avslutats. Under hösten 2019 inleder hamnoperatören Rauanheimo storskalig bulkhantering i området och i samband med det byggs en ny och större bangård som möjliggör för ökade godsvolymer i hamnen.

Den nya regeringen i Finland har tagit beslut om att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan norr om Helsingfors vilket ytterligare kommer förbättra hamnens konkurrenskraft ur både miljöhänsyn och gällande transportkostnader. Det skapar också ökade möjligheter för svenska företag som vill frakta bulkgods – mer information finns på portofhanko.fi.