Presenteras av Port-Trade
Port-Trade - Mälarhamnar
Mälarhamnar i Västerås är en av Port-Trades kunder i Sverige. Foto: Port-Trade

Hjälper hamnar att effektivisera godshanteringssystem

I över 25 år har Port-Trade arbetat för att vara en långsiktig partner för sina kunder. Idag kan företaget erbjuda en bred portfölj med kompletta utrustningslösningar för hamnar i framförallt Sverige, Danmark och på Island.

Port-Trade logo

För vissa hamnar är en ny kran den största investeringen de gör på flera år och därför är det viktigt att kunderna känner stor tillit till sin leverantör. Port-Trade har sedan starten velat arbeta i långsiktiga samarbeten och ser därför till att hjälpa sina kunder så mycket som möjligt.

Peter Muller - Port-Trade
Peter Muller, vd på Port-Trade

En långsiktig partner

Port-Trade vill verka som en samarbetspartner till sina kunder och går därför gärna in i ett tidigt skede vid nya uppdrag. Oavsett om kunden ska köpa en kran, rusta upp sin kaj eller bygga ny terminal, så hjälper företaget till att lägga upp en strategi för projektet.

– Eftersom vi vill ha kontakt med våra kunder i tio år snarare än två så vill vi vara en rejäl konsult som ger råd kring allt som kunderna behöver hjälp med. Det är av yttersta vikt för oss att skapa ett gott anseende i branschen, att vi är seriösa och behandlar våra kunder på ett ärligt och öppet sätt, säger Peter Muller, vd på Port-Trade.

En bred portfölj

För att finnas till i alla lägen siktar Port-Trade fokuserat på att hålla god kontakt med hamnar, kraftverksterminaler och ledande utstyrsproducenter. Tack vare dessa kontakter har företaget kunnat sätta ihop en attraktiv portfölj med utstyr till skeppslastning och skeppslossning som komplementerar den vanliga hamnutrustningen. Med en bred portfölj kan Port-Trade vara delaktiga i fler aktiviteter kring godshantering.

– Vi har även hjälpt kunder att byta begagnad kajutrustning. Det kan vara en hamn som ska köpa nytt och en annan som inte inte tycker det lönar sig att skaffa nytt just nu. Då försöker vi hjälpa båda parter vilket vi har lyckats med vid flertal gånger, avslutar Peter.

I Sverige samarbetar Port-Trade idag med betydande kunder som Mälarhamnar i Västerås och Köping, Kvarken Ports i Umeå och SCA Sundsvall. Även Oskarshamn har genom åren köpt tre kranar från företaget. På port-trade.com finns mer information om vad företaget kan erbjuda inom godshanteringssystem.