Presenteras av Karlskrona kommun
Karlskrona Hamn - översikt
En stor hamnomvandling planeras i Karlskrona de närmaste 10 åren. Foto Andreas Blomlöf

Karlskrona Hamn bygger för framtiden efter rekordstor tillväxt

Hamnen i Karlskrona har mer än fördubblat sitt passagerarantal sedan millennieskiftet och ökat antalet fraktenheter med nära 800 procent. Nu planerar man en massiv hamnomvandling med bland annat utökat hamnområde och ny järnvägsterminal.

Karlskrona Hamn har sett en enorm verksamhetsökning sedan millennieskiftet. Som en del av Baltic Link väntar man sig dessutom ytterligare ökningar till följd av de nya transportkorridorerna från syd och öst. Därför har man satt igång en stor hamnomvandling för att stärka upp och framtidssäkra sin infrastruktur.

– Det blir stora investeringar, men jag tror RoRo-trafiken över Östersjön kommer växa oerhört framöver, dels från den baltisk-adriatiska transportkorridoren som byggs i Europa och dels via den nya sidenvägen. Då måste vi vara redo, säger Pelle Pettersson, hamnchef på Karlskrona Kommun.

Utökar och stärker infrastrukturen

Hamnomvandlingen kommer bland annat innebära nya uppställningsytor och färjelägen. Bild Romboll

Hamnomvandlingen kommer ske i flera etapper över en 10-årsperiod. Den första etappen har just påbörjats och innebär att fylla i hamnens två vikar med stenmassor från tidigare byggexpansion av ABB Seacables, nuvarande NKT på Verkö i Karlskrona. Arbetet utförs av NCC och beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.

– Vi utökar hamnområdet med 11 hektar och utvecklar även befintlig mark så vi får totalt cirka 20 hektar extra utrymme. Det blir i första hand uppställningsyta då vi räknar med att det kommer behövas vid ökad RoRo-trafik, berättar Pelle.

Den andra etappen innebär främst att göra i ordning de nya ytorna. Därefter kommer man bygga 250-400 meter långa industrikajer som beräknas vara klara inom en femårsperiod. Projektering pågår också för ny inomhusförvaring, terminaler, verkstäder och andra byggnader.

– Det ska också bli ett nytt färjeläge och vi kommer dra järnvägsspår ned till hamnområdet och flytta järnvägsterminalen närmare. Dessutom planerar vi att bygga en omlastningscentral och vänteterminal utanför hamnen i anslutning till E22. Därmed blir det ännu smidigare att frakta via oss oavsett om man vill kombinera sjöfart med väg eller järnväg, förklarar Pelle.

Förbereder för containertransporter

Förutom ökad RoRo-trafik förbereder hamnen också för att i framtiden kunna ta emot containertrafik då man tror att efterfrågan på detta kommer öka när mer trafik börjar gå via östländerna, speciellt feeder-fartyg från exempelvis Hamburg och Rotterdam. Det ligger på den senare delen av 10-årsplanen då man vill bygga en kombinerad RoRo- och containerterminal.

Den som vill veta mer om vad som ligger bakom hamnsatsningarna och framgångarna i Karlskrona är välkommen att gå in på karlskrona.se/hamn. Där finns också mer information om Baltic Link och den baltisk-adriatiska transportkorridoren.