Tempix - Temperaturetikett & mattransport

Så garanteras rätt temperatur på maten

En svensk innovation gör nu det lättare att kontrollera om varje enskild vara utsatts för höjda temperaturer, och används som en garanti för en obruten kylkedja.
Fätcom - Fordonssystem & servicefordon

Effektiv användning av företagets fordon

Nya tekniska lösningar så som körjournaler och GPS-positionering utvecklas ständigt för fordonsbranschen.
Thermo El & Diesel - Transportkyla & kylaggregat

Viktigt med service av kylaggregat

För företag som transporterar tempererade varor är det viktigt att kontinuerligt utföra service på de kylaggregat som finns installerade i fordonsparken.
Hultsteins kyl - hydrauldrivna kylaggregat

Hydrauldrivna kylaggregat sänker kostnader upp till 60 %

Dieselaggregat i termotransporter förbjuds av många företag. Genom att byta ut dieselaggregatet mot ett hydrauldrivet kan du spara både pengar och miljö.