Fätcom - Fordonssystem & servicefordon

Effektiv användning av företagets fordon

Nya tekniska lösningar så som körjournaler och GPS-positionering utvecklas ständigt för fordonsbranschen.
Thermo El & Diesel - Transportkyla & kylaggregat

Viktigt med service av kylaggregat

För företag som transporterar tempererade varor är det viktigt att kontinuerligt utföra service på de kylaggregat som finns installerade i fordonsparken.
Hultsteins kyl - hydrauldrivna kylaggregat

Hydrauldrivna kylaggregat sänker kostnader upp till 60 %

Dieselaggregat i termotransporter förbjuds av många företag. Genom att byta ut dieselaggregatet mot ett hydrauldrivet kan du spara både pengar och miljö.