Atlet - truckutbildning

Viktigt att välja en riktig truckutbildare

Arbetsmiljöverkets statistik visar att det sker över 760 arbetsskador per år i truckrelaterade olyckor. Oftast handlar det om att föraren tappat kontrollen över trucken, något som i de flesta fall beror på för kort utbildning hos föraren.
Farligt Gods Center - Transport & Gods

Säkra transporten av farligt gods

Enligt lag måste farligt gods märkas och etiketteras rätt samt förpackas i godkända emballage. Det finns mängder av varningsetiketter att välja mellan, och utan hjälp med att göra rätt är risken stor att transporten stoppas på vägen med försening och böter som följd.
Standby - utrustar polisen med nytt manöversystem

Polisen tar steget in i framtiden

Bakom ett nytt polisiärt manöversystem står tillverkaren Standby AB som under flera år förbättrat arbetssituationen i utrycknings- och arbetsfordon.