Karlskrona Hamn - översikt

Karlskrona Hamn bygger för framtiden efter rekordstor tillväxt

Hamnen i Karlskrona har mer än fördubblat sitt passagerarantal sedan millennieskiftet och ökat antalet fraktenheter med nära 800 procent. Nu planerar man en massiv hamnomvandling med bland annat utökat hamnområde och ny järnvägsterminal. Karlskrona Hamn har sett en enorm verksamhetsökning sedan millennieskiftet. Som en del av Baltic Link väntar man sig dessutom ytterligare ökningar till följd av de nya transportkorridorerna från syd och öst. Därför har man satt igång en stor hamnomvandling för att stärka upp och framtidssäkra sin infrastruktur. – Det blir stora investeringar, men jag tror RoRo-trafiken över Östersjön kommer växa oerhört framöver, dels från den baltisk-adriatiska transportkorridoren som byggs i Europa och dels via den nya sidenvägen. Då måste vi vara redo, säger Pelle Pettersson, hamnchef...
Stena Nautica Green

Stena Line flyttar från Varberg till Halmstad

Färjelinjen Halmstad-Grenå återuppstår efter 30 år när Stena Line flyttar från Varberg till Halmstad. Flytten kommer innebära stora investeringar i Halmstad hamn, däribland en ny hamnterminal och beräknas öppna upp nya möjligheter i närregionen. I juli 2018 blev det klart att Stena Line lägger ned sin färjelinje Varberg-Grenå och flyttar tillbaka till Halmstad där linjen gick under 80- och 90-talet. Därmed blir rederiet kvar hos Hallands hamnar som driver hamnen i både Varberg och Halmstad. – Stadsomvandlingen gör det ohållbart för dem att stanna i Varberg, men både vi och Stena är mycket nöjda med det nya avtalet. Det känns jättebra att vi kan skapa förutsättningar för dem att fortsätta utvecklas i regionen och i vårt företag, säger Björn Alvengrip, vd...
Uddevalla Hamnterminal - flygbild

Vill få fram ett nytt arbetssätt för logistiken i Göteborg

I Göteborg pågår just nu ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Det sätter stor press på logistiken i den redan trafiktäta staden. Uddevalla Hamnterminal föreslår just-in-time leveranser på pråm via Uddevalla för att underlätta arbetet och Göteborgarnas vardag. Centrala Göteborg ska växa till dubbla storleken fram till år 2050, bland annat genom satsningen Älvstaden Göteborg som kommer att bli Skandinaviens största byggprojekt. Projektet innefattar en total byggnadsyta på 5 000 000 kvadratmeter i centrala områden nära Göta Älv. – Här har man en svår logistisknöt att knäcka: Hur ska alla lastbilar komma in till byggområdena och vad ska man göra av byggmaterialet? Vårt förslag är att vi kan fungera som hubb för betong, stål och annat material och skicka in det via...
Trelleborg Hamn - illustration

Skandinaviens största RoRo-hamn ska bli bäst i Europa

Trelleborgs Hamn tillhör EU:s stomnätverk och är en av Sveriges fem viktigaste hamnar. Nu satsar man på att bli inte bara Skandinaviens största utan även Europas bästa RoRo-hamn med en massiv ombyggnation och mer fokus på mjuka värden. De senaste åren har Trelleborgs Hamn jobbat mot en vision – att bli Europas bästa RoRo-hamn. Steg ett som bland annat inkluderade nya vågbrytare, bredare hamninlopp och ett nytt färjeläge som kan ta emot 240 m långa fartyg är redan klart. Nästa steg är att realisera Vision 2025 som innebär massiva ombyggnationer och ett helt nytt hamnområde. – Vi vill framtidssäkra verksamheten och fortsätta vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, samtidigt som vi levererar en bra upplevelse för våra kunder och våra kunders kunder, berättar...
Inkoo Shipping - hamnbassäng

Finsk energipolitik leder till storsatsning inom torrbulkhantering

Inom 10 år kan det vara slut med kol som bränsle i Finland om den finska regeringens lagförslag går igenom. Det gör att den finska bulkhamnen Inkoo Shipping storsatsar för att utöka sin kapacitet. Finska regeringen har lagt ett lagförslag om att förbjuda energiutvinning ur kol från och med 1 maj 2029. Lagförslaget kommer med ett stimulanspaket på 90 miljoner euro för de energibolag som fasar ut kol redan innan 2025. Den finska hamnen Inkoo Shipping i Ingå utanför Helsingfors fokuserar på bulkvaror och tror att det nya förslaget kommer att leda till en ökad importmarknad för biobränsle. – Bolagen måste ju ersätta kolen med något och vi tror det kommer bli mycket träpellets och flis framöver. Eftersom vi hade rekordhög...
Västra hamnen - Hangö Hamn

Stark tillväxt för satsande Hangö Hamn

Finska Hangö Hamn har växt med nästan 35 procent över de senaste tre åren. Nu fortsätter man tillväxtresan med EU-projektet Motorways of the Sea och storsatsning i Västra hamnen. Hamnen som sedan tidigare är Finlands största bilimporthamn, och hanterar en betydande del av den finska skogsindustrins export, fortsätter uppleva kraftig tillväxt. År 2017 innebar också rekord då hamnen hanterade hela 4,97 miljoner ton gods. Anders Ahlvik som är vd på Hangö Hamn berättar att det gjort att man kunnat investera kraftigt i sina tre hamnar: Yttre hamnen, Västra hamnen och Koverhar. Han berättar även att man i år inlett ett samarbete med Rostock Hamn och Finnlines inom ramen för EU:s finansieringsfond, Motorways of the Sea. Västra Hamnens tillväxt Starkast är ökningen för semitrailer-...
Euroports Raumo

Raumohamnen forsätter att investera

Raumohamnen är Finlands tredje största internationella godshamn. De senaste åren har man valt att utveckla och expandera hamnområdet som snart har fördubblat sin kapacitet. - Vi har tagit beslutet att göra flera stora investeringar i hamnen. Vi har förutsett en stor tillväxt inom containerhanteringen.Vår hanteringskapacitet ökade med tio procent under 2017 och för 2018 räknar jag med en ökning på ytterligare 5-10%, berättar Kari Voutilainen, försäljningsansvarig på Euroports Raumo. Hamnen har fått en farledsfördjupning från 11 meter till 12 meter vilket innebär att man kan ta in större fartyg. Större fartyg kan ta större lastmängder och det innebär lägre enhetspriser vilket är kostnadseffektivt för kunderna. Den senaste investeringen är en STS-kran En speciell STS -kran är den senaste investeringen i raden. Kranen köptes...
Hangö Hamn, Finland

Finska rekordhamnen, Hangö Hamn, söker svenska samarbeten

Det går bra för Hangö hamn. Rekordmycket gods passerade Finlands sydligaste hamn under 2017 och flera stora projekt gör att det ser ljust ut även framåt. Nu är det egentligen bara en sak man saknar, en regelbunden linjeförbindelse med Sverige. 2017 hanterade man den största godsmängden någonsin under hamnens 144-åriga historia när man nästan lyckades uppnå fem miljoner ton (4,97 Mt). Nu pågår projekt för att bygga ut samtliga de tre hamnarna som utgör Hangö hamn så att man ska kunna slå nya rekord. – Vår yttre hamn är Finlands största bilhamn. Där byggde vi under 2017 en ny kaj färdig som möjliggör att de stora LNG-drivna bilfartygen kan anlöpa där. Det var en investering på sju miljoner euro,...
Euroports - huvudbild

Fortsätter investera i snabbväxande finska hamnen

Raumohamnen är västra Finlands största hamn för containerhantering och pappersexport. De senaste åren har man satsat över 70 miljoner på att utveckla och expandera hamnområdet som snart har fördubblat sin kapacitet. – För två år sedan tog vi beslutet att göra flera stora investeringar i hamnen då vi förutsåg en stor tillväxt inom containerhanteringen. 2017 hade vi redan en all-time-high på hantering och rekonditionering av containers, berättar Kari Voutilainen försäljningsansvarig på Euroports i Rauma. Euroports Rauma är en del av Europortskoncernen, en av de största hamnoperatörerna i Kontinentaleuropa. Koncernen har 2550 anställda globalt och 23 terminaler, varav 3 i Kina. I Finland har man verksamhet i Raumo och Jakobstad. En av Finlands största hamnar I Raumo arbetar Euroports med godshantering, vidareskeppning...
Port of Kokkola

Finska hamnens framgångssaga ger goda fraktmöjligheter i öst

Port of Kokkola, också känd som Karleby Hamn, är den tredje största hamnen för import och export i Finland och störst på ryska varor. Hamnen används av många svenska industrier och storsatsar nu för att kunna erbjuda ännu bättre fraktmöjligheter. Mitt emot Umeå ligger Finlands största hamn för råmaterial och gruvgods, Port of Kokkola. Hög kapacitet och ett strategiskt läge ger bra möjligheter för svenska industrier som vill frakta gods till och från Finland och Ryssland. Hög kapacitet och svenska intressen Som Panamax-hamn kan Port of Kokkola ta in stora fartyg med upp till 75 000 ton last, vilket är mycket ovanligt i finska hamnar. De senaste årens investeringar har utökat området från en till tre hamnar vilket gett ökad lastkapacitet. –...