Europakorridoren - stambanesystemet

Vill se en snabbare utbyggnad av det nya stambanesystemet

När Trafikverkets förslag på ny nationell transportplan kom förra hösten, innehöll det en satsning på nya spår och snabbare tåg. Men den långsamma takten på utbyggnaden oroar Europakorridoren. Om utbyggnaden sker enligt Trafikverkets plan är den inte klar förrän i slutet på seklet. Trafikverkets förslag utgår från budgetramar satta av regeringen. Det har nu varit ute på remiss och i vår är det dags för regeringen att fatta beslut. Men företrädare för Europakorridoren varnar för att den föreslagna utbyggnadstakten är alldeles för låg och att detta leder till att nyttoeffekterna av större spårkapacitet bromsas. Europakorridoren är en ideell förening bestående av kommuner och regioner, samt branschföreträdare från Sverige och Tyskland. De arbetar för att det...
Kaskö hamn - dark

Hamnen i Kaskö växer med havre och virke

Den finska hamnen är en del i det europeiska hamnnätverket TEN-T och har under lång tid varit en viktig logistikpunkt för trävaru- och cellulosaindustrin. Nu växer hamnen och har på kort tid bland annat fått över 10 procent av landets havreexport. Kaskö hamn har en väl utvecklad infrastruktur för bulkhantering och har även stora volymer av framförallt virke och cellulosa. I nära anslutning till hamnen finns bland annat Metsä Boards massabruk varifrån det går cellulosa till bland annat pappersbruket i Husum norr om Örnsköldsvik. Specialtransporter har även blivit en viktig del för hamnen tack vare den starka verkstadsindustrin i regionen. Men det som växt allra mest de senaste året har varit havreexporten. 10 procent av havreexporten Finland är Europas största exportör av havre...
video

Ny tågförbindelse ska knyta Sverige närmare kontinenten

Europaspåret, så kallas en planerad fast tågförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Den skulle innebära en lösning på kapacitetsbrist för godstrafik till kontinenten och samtidigt erbjuda tågresenärer en snabbare resa ut i Europa. Öresundsbron är idag den enda passagen för tågtrafik från Sverige till Danmark och vidare ut i Europa. Det ökande tryck från både godstrafik och passagerartåg gör att Öresund redan idag börjar bli en flaskhals i tågtrafiken, och än värre väntas det bli i framtiden. Säkrad kapacitet för godstrafik En fast förbindelse mellan Tyskland och Danmark, den så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen är redan på gång, och när den väl står klar kommer trycket på Öresundsbron öka ytterligare. Då spås en 80-procentig ökning av godstransporter. Det är i ljuset av detta som...
Port of Jakobstad 2017

Stark utveckling för hamnen i Jakobstad

Infrastrukturen har utvecklats markant de senaste åren i den finska hamnen som är viktig för regionen. Satsningarna har varit väldigt lyckade vilket har gjort att flertalet företag har etablerat sig i hamnen, däribland svenska Wibax. Port of Jakobstad är den näst djupaste finska hamnen i Bottniska viken och har blivit en hub för framförallt sågat virke och cellulosa. Juha Hakala som nyligen tog över vd-posten berättade i en intervju hur utvecklingen sett ut de senaste åren och vad som planeras framöver. Omfattande utveckling av hamnen Hamnen har utvecklats kraftigt de senaste åren där man bland annat fördjupat farleden till 11 meter. Arbetet avslutades 2015 och har gjort att många fartyg kan lasta nästan upp till dubbelt så mycket och hamnen kan nu...
Port of Oulu - November

Kraftig expansion för norra Finlands största hamn

Port of Oulu är den största hamnen för virke i Bottniska viken och genomgår nu en kraftig expansion. Hamnen investerar hårt och satsar på en betydande fördjupning av farleden samt en stor utbyggnad av hamnområdet. Den finska ekonomin växer återigen efter ett antal dystra år vilket har en stark påverkan på hamnindustrin. Port of Oulu (Uleåborg) har under de senaste åren haft en väldigt stark utveckling, framförallt för containertrafik som har växt med hela 20 procent jämfört med 2016. Viktig hamn för skog- och pappersindustrin En av de främsta anledningarna till den starka ökningen är en ökad export av papper och virkesexport till framförallt Nordafrika och Asien. Hamnen hanterar bland annat årligen omkring en miljon ton papper, en halv miljon ton cellulosa...
Källhage Truck - Huvudbild

Er personliga helhetsleverantör av truckar

Källhage Truck grundades 1998 på Hisingen i Göteborg och har sedan dess verkat som en personlig helhetsleverantör inom truck- och materialhantering. I det breda sortimentet hittar man allt från pallvagnar till större motviktstruckar från välkända fabrikat. Idag arbetar företaget främst i Västra Götaland men via nätet når man kunder över hela Sverige. Den personliga kundkontakten har alltid varit viktigt för företaget och med försäljning, uthyrning samt service på nya och begagnade truckar, erbjuder Källhage Truck allt man kan tänkas behöva. - Vi är den personliga helhetsleverantören och har många kunder som varit med oss från start. De vet att vi snabbt hjälper dem och att hjälpen bara är ett samtal bort, berättar Anette Olausson, ägare av företaget Källhage Truck. Försäljning av nytt och...
Adam Logistics

Transporterar tempererat gods över hela Europa

Adams Logistics är ett ungt företag som tack vare sitt hållbarhetstänk vuxit snabbt inom tempererade transporter i Europa. Nu satsar man extra på den skandinaviska marknaden. Som ett modernt företag har Adams Logistics satsat stort på hållbarhet och bland annat uppfyller hela fordonsflottan den senaste Europastandarden. Nu ser man möjlighet till expansion i Norden där man ser stor efterfrågan på den här typen av transporter. Flytande kemikalier och LNG Sedan starten 2013 har företaget expanderat snabbt och idag transporterar Adams Logistics flytande kemikalier och naturgas över hela Europa och Ryssland. Enligt Kari Alatorvinen, vd på Adams Logistics, beror detta på den expertis företaget har utvecklat genom att fokusera på en viss typ av transporter. - Vi utvecklat en god expertis inom tempererade transporter...
Eimskip - Kranar

Isländskt rederi utökar sin linjetrafik i Norden

Sedan starten 1914 har isländska Eimskip satsat på transport av livsmedel. Med stora framgångar i Norra Europa utökar de nu sin linjetrafikskapacitet och beställer större containerfartyg. Redan på 1930-talet etablerade Eimskip ett regelbundet anlöp i Sverige och idag har rederiet sin egen filial i Helsingborg. Från 4 maj börjar fartyg anlöpa till hamnen i Helsingborg och inom snar framtid utökar man sin linjetrafik till Grönland. Vi fick en pratstund med Eimskips vd, Thorsteinn Bjarnason, som berättar mer om deras utökade linjetrafik samt hur de hanterar all dokumentation för sina kunder. Bra knutpunkt för logistik Europa och framförallt Skandinavien har varit Eimskips främsta fokus under lång tid och för att kunna erbjuda sina kunder flexibla transporter samarbetar man även med andra rederier. Med...
Port of Kokkola - hamnar

Sekel av stabil tillväxt för finska Port of Kokkola

Tack vare långsiktiga satsningar har Port of Kokkola haft en stark tillväxt under de senaste 10 åren. Under 2016 låg ökningen på 17 procent och inför 2017 ser man redan nu positiva siffror. Med närmare två sekel av verksamhet har Port of Kokkola hunnit etablera sig som en av Finlands största hamnar. Med tre hamnar och ett välutvecklat järnvägsnät har man haft en stabil tillväxt vilket fjolårets siffror är ett tydligt exempel på. Vi fick en pratstund med Torbjörn Witting, vd för Port of Kokkola, som berättar mer om framtiden: - Vi är ingen nykomling som hamn men i takt med vår stabila tillväxt så fortsätter vi bygga ut och expandera hamnens verksamhet. Arbetar långsiktigt Med mål att alltid vara konkurrenskraftiga på marknaden...
Kaskö Hamn - Huvudbild

Finlands västligaste hamn öppnar för fler företag i det expansiva området

10 mil söder om staden Vasa ligger Kaskö och Finlands västligaste hamn som under 2000-talet expanderat kraftigt. Nu vill Kaskö hamn få fler företag att etablera sig i det närliggande industriområdet där det finns 20 hektar ledig mark. Kaskö hamn är idag en av Finlands viktigaste exporthamnar av trävaror och cellulosa och hanterar varje år 1,1 miljoner ton gods. Trafiken har under 2000-talet mångdubblerats kraftigt tack vare investeringar och väl fungerande samarbeten. Bra logistikläge Hamnens placering söder om Vasa öppnar många möjligheter med olika transportslag. Väg 67 går direkt till hamnen som befinner sig endast 10 kilometer från riksväg 8 som går från Åbo i söder till Limingo i norr. Kaskö hamn har dessutom goda järnvägsförbindelser mot Ryssland. Via hamnen är det sen...