Mariehamns hamn - Passagerarfartyg

Nytt passagerarfartyg utökar kryssningstrafiken till Mariehamn

I vår förväntas Viking Line ta det slutliga beslutet om att bygga ett nytt passagerarfartyg som kommer att trafikera linjen Stockholm, Mariehamn och Åbo. Den utökade kryssningstrafiken kommer innebära en rad moderniseringar i Mariehamns hamn, bland dessa nya landgångar, bilramper och en ny kaj. Hos Mariehamns hamn råder bråda dagar och för att kunna ta emot den ökade kryssningstrafiken som planeras vara i trafik våren 2020 kommer färjelägret behöva förlängas och hamnen byggas om. Medan de fartyg som i dagsläget lägger till i Mariehamns hamn är 180 meter långa kommer det nya passagerarfartyget bli över 200 meter långt. I trafik 2020 Tillsammans med Viking Line, Åbo hamn och Stockholms hamn har Mariehamns hamn lämnat in en EU ansökan för att få stöd...
Hangö Stevedoring - Hamn

Hamnoperatör växer i takt med Hangö Hamn

Till följd av att linjetrafiken har ökat i Hangö har även de aktörer som är verksamma i hamnområdet vuxit i takt med denna tillväxt. En av dessa är Hangö Stevedoring som i 106 år producerat hamntjänster i Hangö Hamn. Sedan hamnen anlades har Hangö Stevedoring haft en naturlig roll i dess verksamhet med lasthantering. Hamnen har genom åren profilerat sig som en RoRo-hamn med snabba fartygslinjer till Europa och nu skrivs ett nytt kapitel i hamnens historia, som till följd av förvärv även kommer profilera om sig som en bulkhamn. Hanterar fyra varukategorier Hangö Stevedorings specialitet är hantering av skogsindustriprodukter, trailers, bilar och stål som rör sig en hel del i Hangö. Förutom lasthantering som sysselsätter aktören mest erbjuder Hangö Stevedoring också...
Åbo hamn logo

Anrik hamn växer i takt med e-handelns framfart

Åbo Hamn är en modern europeisk hamn som på ett effektivt sätt betjänar gods- och passagerartrafiken i Östersjöområdet. Enligt vd Christer Ramberg är det hamnens läge som porten västerut som gjort Åbo till ett centrum för skandinavisk trafik i Finland. Åbo hamn har fungerat som Finlands port mot väst i mer än 860 år och de första officiella avgångarna sträcker sig ända tillbaka till 1100-talet. Den långa erfarenheten av såväl gods- som passagerartrafik har skapat ett inarbetade system som möjliggör för hamnen att hålla så mycket som fyra fartygsturer dagligen mellan den populära sträckan Åbo - Stockholm. Växande e-handel I takt med e-handelns kraftiga tillväxt har flera stora logistikaktörer etablerat sig i Åboregionen. Detta har skapat goda lager- och hanteringsmöjligheter och i...
Inkoo Shipping - hamn

Finsk torrbulkshamn ser framtid inom biobränsle

Den finska vinterhamnen Inkoo Shipping har öppet året runt och anpassar sin trafik efter sina kunders behov. Med över 50 års erfarenhet av att transportera kol och sten ser hamnens nu en ljus framtid inom biobränsle. Inkoo Shipping är en fullservicehamn som byggdes 1962 för att skeppa framförallt gipssten till cementindustrin samt kol till cement- och kalkindustrin. 1994 gick hamnen över till att vara en allmän hamn och började därmed specialisera sig allt mer på torrbulk. Nu blickar Inkoo Shipping med vd René Fagerström framåt och berättar om hur har ser en ljus framtid inom transport av biobränsle. En gedigen kunskap inom bulk Inkoo Shipping är en av få privatägda allmänna hamnar i Finland och ansvarar själva för hela hamnens verksamhet. Med...
Port of Kalajoki

Finlands främsta virkeshamn fortsätter att växa

Virkeshamnen Port of Kalajoki är idag den främsta i Finland med en stabilt växande export och import. Med nära 60 sågverk som främsta kunder skeppar hamnen idag virkestransporter till och från Norra Afrika med Egypten och Marocko som främsta länder. Port of Kalajoki är Finlands tredje största virkeshamn och med en stabil tillväxt sedan starten är den idag störst i Bottenvikenområdet. Hamnens strategiska placeringen vid Bottniska viken som är en del av Östersjön varit ett idealiskt läge för verksamheten med god tillgänglighet från väg 8 och 27. Som ett resultat av det gynnsamma läget har virke varit hamnens huvudverksamhet sedan starten 1964. Utveckling av hamnen i sin nuvarande plats började i slutet av 1950-talet och under de senaste 40 åren hamnens...
Port of Kokkola - hamnar

Stark tillväxt för progressiv hamn i Österbotten

Port of Kokkola är i stark utveckling och har de senaste 10 åren satsat hundratals miljoner i utbyggnaden av hamnen. Med tre hamnar och ett väl utvecklat järnvägsnät satsar de nu för att ta nästa steg. Port of Kokkola är en av Finlands största hamnar och har en 191 år lång historia. Hamnen som ligger i Karleby, Österbotten, skiljer sig från svenska hamnar då man är en så kallad “tool port”. Det innebär att man inte bara investerar i själva hamnen utan också i lagerbyggnader, kranar och terminaler. Bulktransporter för gruvindustrin Gruvindustrin är Port of Kokkolas viktigaste kundsegment och med det arbetar man på tre fronter. Sett till antal ton är det största marknadsområdet den ryska gruvindustrin som transporterar råmaterial med järnväg...
Hangö Hamn, Finland

Finlands sydligaste hamn siktar även in sig på Norden

Som den sydligaste hamnen i Finland kan Hangö Hamn erbjuda den snabbaste leveransen till övriga Europa. Nu hoppas man utöka sin linjetrafik i Norden och med dygnet-runt-tillgänglighet kan hamnen erbjuda något ut över det vanliga. I över 140 år har Hangö Hamn specialiserat sig på export av skogsindustrin produkter, handelns behov av snabb import och export samt bilimport. Med ett fördelaktigt läge kan hamnen idag erbjuda den kortaste transportsträckan från Finland till Europa. Närmaste hamnen till Europa Från Hangö exporteras varor till hela Europa med främsta avgångar till Tyskland, England och Belgien men även till Estland och Polen. Tillsammans med nordiska samarbetspartners vill Hangö Hamn även öppna upp för en möjlighet till linjetrafik i Norden. En stor fördel för rederiernas ekonomi är...
BulkTEAM - bulk- & pulvertransport

Hanterar bulktransporter över hela Norden

När många svenska industrier började växa och täcka större transportytor, såg finska Powder-Trans att de hade en funktion att fylla och startade BulkTEAM tillsammans med affärsområde Bulk AkkaFRAKT. Det helspecialiserade bolaget täcker idag hela Norden med bulktransporter av torra material i pulverform och olika granulat. 2014 bildades BulkTEAM som svar på ett ökat behov av en komplett leverantör av bulktransporter i Norden. Fredrik Blomqvist VD, och Lars-Åke Buchau, platschef i Sverige, berättar om det positiva bemötandet av BulkTEAM från svenska och övriga Nordiska kunder. Allt större behov i Norden Lars-Åke förklarar att det kan svårt för lokala transportföretag att räcka till när industrier växer och börjar etablera verksamhet på fler orter. Då behöver företagen oftast ett transportföretag med större kapacitet och som...
PacsOn - lager i Jordbro

ÅG Emballage och Stockholms Kartong blir PacsOn Mälardalen

Den 1 september gick ÅG Emballage och Stockholms Kartong samman och bildade PacsOn Mälardalen. Med nytt modernt lager i Jordbro på 7 000 kvm utökar man sin kapacitet för att kunna arbeta ännu närmare sina kunder.
FSN logistics - lastbil

Fullservice från fabrik till installation med finsk logistik

FSN Logistics är ett finskt familjeföretag inom transport och logistik som har vuxit kraftigt och lönsamt de senaste åren. Idag erbjuder aktören fullservice och hanterar hela transportkedjan åt sina europeiska kunder.