Presenteras av Herman Andersson
Port of Oulu - November
Foto: Port of Oulu

Kraftig expansion för norra Finlands största hamn

Port of Oulu är den största hamnen för virke i Bottniska viken och genomgår nu en kraftig expansion. Hamnen investerar hårt och satsar på en betydande fördjupning av farleden samt en stor utbyggnad av hamnområdet.

Herman Andersson logo

Den finska ekonomin växer återigen efter ett antal dystra år vilket har en stark påverkan på hamnindustrin. Port of Oulu (Uleåborg) har under de senaste åren haft en väldigt stark utveckling, framförallt för containertrafik som har växt med hela 20 procent jämfört med 2016.

Viktig hamn för skog- och pappersindustrin

En av de främsta anledningarna till den starka ökningen är en ökad export av papper och virkesexport till framförallt Nordafrika och Asien. Hamnen hanterar bland annat årligen omkring en miljon ton papper, en halv miljon ton cellulosa och 600 000 kubikmeter sågat virke.

– Port of Oulu är den största hamnen för virke i Bottniska viken vilket också innebär att vi är den största hamnoperatören för virke i området, förklarar Jari Rantamaula, vd på Herman Andersson.

Hamnen är mycket viktig för den finska pappersindustrin och i anslutning till hamnområdet finns bland annat Stora Enso Oulu. Anläggningen är en av världens största papper- och cellulosaproducenter som producerar omkring 1 miljon ton papper och 0,4 miljon ton cellulosa per år.

Omfattande satsningar

Port of Oulu - Hamnexpansion
Expansion av hamnområdet. Foto: Port of Oulu

Den starka utveckling ser ut att fortsätta och hamnen är nu inne i en kraftig expansionsfas. Port of Oulu har under de senaste åren förberett en betydande satsning på en fördjupning av farleden och en stor utveckling av hamnområdet.

– Det här är den största förändringen i hamnens historia och kommer öppna helt nya möjligheter. Vi kommer att kunna ta in både större fartyg och öka volymerna betydligt, förklarar Jari.

Farleden som idag är 10 meter kommer fördjupas till 12,5 meter och muddringsmassorna används för att utöka hamnområdet. När arbetet är klart kommer området som går under namnet “West Key” utökas med hela 53 hektar. Det kommer även innebära att man får en kaj i området på 530 meter.

Ljus framtid för hamnen

Går allt enligt plan beräknas fördjupningen av farleden vara klar och godkänd för användning i slutet av 2018. Hamnens ökade farledsdjup och kapacitet öppnar även möjligheter att hantera stora volymer från gruvindustrin i både Finland och Sverige.

Det kommer även betyda mycket för Herman Andersson som är den största hamnoperatören i Port of Oulu. På www.hermanandersson.fi finns mer information om företaget och utvecklingen av hamnen.