KSDarprt - Biojetbränsle
Som första flygplats i Sverige har Karlstad Airport satsat på biojetbränsle.

KSDarprt satsar på biojetbränsle

MiljöSom första flygplats i världen investerade Karlstad Airport under 2014 i en stationär tankanläggning för bioflygbränsle och genomförde samtidigt Sveriges första flygningar på biobränsle. Nu satsar man på en prisutjämningsfond för att få fart på marknaden.

Initiativet som fått stor internationell uppmärksamhet var ett första steg i ett ambitiöst projektet att skapa miljövänliga flygningar. Nu har nästa steg tagits med den ekonomiska föreningen Fly Green Fund som etablerats tillsammans med ett antal ledande aktörer i branschen. Med Fly Green Fund vill man genom prisutjämning få fart på marknaden för bioflygbränsle.

– Skillnaden i pris är än så länge stor mellan fossilt bränsle och biobränsle så man börjar nu förstå vikten av att stimulera utvecklingen av tankanläggningar, produktionsteknik och logistiksystem för att få marknaden att växa snabbare, säger Peter Landmark, vd för Karlstad Airport.

Fond för att främja miljöbränsle

KSDarprt - Peter Landmark
Peter Landmark, vd på Karlstad Airport.

Initiativtagare till Fly Green Fund är Karlstad Airport tillsammans med den världsledande aktören inom flygbiobränsle SkyNRG och NISA, Nordic Initiative on Sustainable Aviation. Modellen man kommit överens om består av tre delar.

Prisutjämningsfonden, som är grunden, ska inledningsvis samla in medel främst från reseintensiva företag. Tre fjärdedelar av fonden ska sedan användas för att subventionera prisskillnaden mellan fossilt bränsle och biobränsle. Den resterande fjärdedelen ska avsättas för forskning och utveckling av bioflygbränsleproduktion i Norden, baserat på lokala råvaror.

– Vår ambitionen är att 20 procent av flyg vid nordiska flygplatser ska använda bioflygbränsle till år 2020. Ett annat mål är att bidra till utveckling av tillverkning så att produktion i stor skala kan vara i drift i Norden, baserat på lokal råvara, senast 2030, berättar Peter.

Attraherar flygbolag

Miljöarbetet vid flygplatsen sker parallellt med arbetet att attrahera flygbolag och få till nya flyglinjer. Sommaren 2014 startade linjen Karlstad-Frankfurt som en del i Lufthansas linjenät och från den 2 mars 2015 går linjen även via Jönköping. Samarbetet syftar till att snabbare etablera en stabil marknad för linjen. Peter Landmark anser att den nya linjen och miljöarbetet hänger samman.

– En så här ambitiös miljösatsning förutsätter ledande internationella partners och de blir intresserade först när det finns en attraktiv internationell linje. Vi är en i sammanhanget liten flygplats, men det är här en styrka för att lyckats genomföra något som andra bara har pratat om. Tillsammans med våra partners ska vi driva flyget i grönare riktning, säger Peter.

Stort intresse från flera håll

Miljösatsningen har rönt ett stort intresse både i flygbranschen och inom politiken på alla nivåer. EU-kommissionen är en av flera parter som följer projektet med stort intresse. Dessutom bidrar den till att sätta fokus på forskning för att öka tillgången på bioflygbränsle.

– Vi får täta rapporter om att flygplatser, organisationer, företag och myndigheter planerar motsvarande satsningar inom området. Det är långt kvar tills alla flygningar i Norden sker med biobränsle, men utvecklingen går snabbt just nu. Och mycket av det som händer, det händer här i Norden, avslutar Peter.

Karlstad Airports webbsida kan du läsa mer om projektet och följa den spännande utvecklingen av bioflygbränsle.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se