Kardex Remstar - Lagerautomat & hissautomat
En hissautomatlösning från Kardex kan komma upp i cirka 300-500 plockrader per operatör.

Lagerautomater ger effektivare lager

InredningI takt med att den externa logistiken bland företag blir mer effektiv riktas nu blickarna internt. Med automatiserade lösningar som lagerautomater kan effektiviteten öka mångfalt och stora vinster uppnås, ekonomiska som tidsmässigt.

Nu fokuserar alltfler företag på den interna logistiken för att göra verksamheten mer effektiv. Ett sätt att effektivisera är genom att använda sig av tre olika slags lagerautomater; hissautomater, paternosterverk eller horisontal karuseller. Samtliga tre modeller är enligt principen goods-to-man.

Vi har talat med Johan Wingård och Mats Åberg, Sales Consultants på Kardex Remstar, världens största tillverkare av samtliga tre olika modeller av lagerautomater, om vad företag kan vinna på den här typen av lösning.

Automatiserad effektivitet

Hissautomaten som idag är den vanligaste förekommande lagerautomatsmodellen är som koncept enkel. I grunden består den av ett slutet hyll- och lagersystem som med hjälp av en hiss kan plocka allt från små skruvar till stora lådor. Hissautomaten ger flera fördelar jämfört med traditionella lagersystem som leder till stora besparingar inom yta, tidsåtgång, säkerhet och pengar.

Eftersom det mesta sköts automatiskt behövs färre medarbetare på lagret, vilket minskar kostnaderna samtidigt som det ökar plocksäkerheten. Då hissautomaten byggs på höjden så sparar man mycket utrymme, säger Johan Wingård.

En av de största fördelarna med en hissautomat är att den är väldigt effektiv jämfört med om personal med truck eller för hand skulle plocka varor. En hissautomatlösning från Kardex kan komma upp i cirka 300-500 plockrader per operatör, jämfört med ett vanligt pallställ med 30-50 plockrader eller ett hyllställ med ungefär 40-80 plockrader.

”Rätt paket i rätt tid till rätt kund”

Kardex Remstar - hissautomat
En lagerautomat underlättar logistikflödet.

En ökad effektivitet bidrar till snabba leveranser som gynnar både företaget och slutkunden. Kardex, med sitt breda sortiment av lagerautomater, arbetar efter principen rätt paket i rätt tid till rätt kund.

Utöver de andra besparingarna är hissautomater, paternosterverk och Hoka en väl värd investering där de flesta företag når break-even under bara ett år. Vi har sett kunder med en pay-back tid på mindre än 6 månader. Normalt ligger en ROI på mindre än 2år, säger Mats Åberg.

Ett av de företag som har haft nytta av hissautomater från Kardex Remstar är Kjell&Company. Med hjälp av tolv hissautomater kan Kjell & Company på ett snabbt och effektivt sätt skicka rätt paket i rätt tid till rätt e-handelskund och samtidigt plocka till sina 70-tal butiker runt om i landet.

Kunskap sedan 1892

Kardex Remstar grundades 1892 och ingår sedan 1987 i den tyska koncernen Kardex AG. Med ett av Sveriges största service- och supportnät kan Kardex Remstar snabbt besöka kunder för att felsöka eventuella problem.


På www.kardex-remstar.se för att läsa mer om hissautomatens fördelar och funktioner. Här kan du även läsa mer om företagets lösningar och referenser från företag som använder Kardex hissautomater.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se