Presenteras av Kista Logistikcenter
Kista Logistikcenter - Logistik
KLC är den flexibla aktören som tar fram kundunika och kostnadseffektiva lösningar.

Logistikaktörens dröm om expansion mot Dalarna

Med placering i Kista har logistikaktören Kista Logistikcenter blivit känd för att ta sig an de ”udda” uppdragen som kräver kundunika lösningar. Nu har företagets vd Ulf Wadner en vision om expansion, detta mot ett område som ligger nära hans Leksandhjärta.

Kista logistikcenter logo

Idag erbjuder KLC kundunika lösningar inom transport, lager och logistik och har med sin höga flexibilitet etablerat sig som en aktör som kan ta sig an skräddarsydda lösningar. Tack vare sin unika nisch har företagets nu en vision att expandera mot Dalarna och hjälpa små och mellanstora företag med sina logistikflöden.

– Vi har en ambition att etablera oss uppe i Dalarna och tanken är att vår nya filial ska fungera likt den i Kista där vi tar oss an såväl de ”udda” uppdragen som traditionell logistik, förklarar Ulf.

Kista Logistikcenter - Transport
KLC hyr även ut personal till företag som behöver extra hjälp.

Dalarna ligger varmt om hjärtat

Idag finns det inget direkt logistikcenter i Dalarna utan många större aktörer hanterar sin logistik själva med egen personal. Här är KLC öppna för ingå partnerskap, arbeta med outsourcing ute hos kunder och ta över deras godshantering. Och Ulfs starka Leksandshjärta ser goda möjligheter:

– Vi har redan scannat av verksamheter och behov i området och är övertygade om att det finns små och medelstora företag som är i behov av en nischad aktör som oss. Vi är vana att hantera allt från grillar till elektronik åt såväl enmansföretag som världsledande aktörer. Och visionen är att etablera en verksamhet med en omlastningscentral som hanterar gods, lager, transport och exportpackningar.

Ulf förklarar att KLC har goda kontaktnätverk genom Leksand IF och det är den vägen de planerat att börja bearbeta de olika aktörerna i området. De vill fortsätta att arbeta nära sina kunder för att göra verksamheter mer lönsamma.

Handplockad personal

I Kista är varje anställd handplockad av Ulf och så kommer rekryteringen se ut när de expanderar mot Dalarna. Detta är viktigt, förklarar Ulf, som är av övertygelsen att det är personalens samlade erfarenhet inom lager och logistik som gör att KLC kan erbjuda sina unika lösningar.

– Personalen är otroligt professionell och varje kund har en egen kontaktperson som är direktansvarig för uppdraget. Vi hyr även ut personal till företag som behöver extra hjälp. Då sitter vi ute hos kund på plats och arbetar direkt i kundernas databaser, förklarar Ulf.

Bygger eget exportemballage

Unikt inom logistikbranschen är att KLC har ett eget snickeri där de bygger exportemballage. Sedan 10 år tillbaka arbetar logistikföretaget med en världsledande aktör inom telecom och IT som de bland annat bygger emballage åt för att kunna exportera stora mängder elektronik.

– Vi utför packningar enligt branschens gällande regler för skydd mot köld, hetta, fukt, stötar och även ESD skyddade packningar. Det finns inget standardemballage för kunder som vill exportera utrikes utan vi bygger de specialanpassningar som behövs, avslutar Ulf.

Vill du läsa mer hur KLC och hur de kan hjälpa just er företag med en specialanpassad logistiklösning? Besök kistalogistikcenter.com.