Presenteras av Åbo Hamn
Åbo Hamn - Viking Line
Foto: Åbo Hamn

Nordiskt projekt banar väg för hållbar sjöfartstrafik

Anslutningen mellan Åbo-Mariehamn-Stockholm är en del av kärntransportleden från Skandinavien till Medelhavet. Nu är Åbo Hamns mål att förbättra sjötrafikens smidiga flöde, säkerhet och miljö ytterligare.

Åbo Hamn - Logotyp

Det EU-stödda NextGen Link-projektet syftar till att uppgradera havsförbindelsen mellan de väletablerade hamnarna i Stockholm, Mariehamn och Åbo. I samarbete med Viking Line håller man i skrivande stund på att uppgradera sjöfartsförbindelsen med ett nytt LNG-fartyg samt förbättra infrastrukturen i hamnarna.

– Vi har fått ett bidrag för projektet på sammanlagt 12 miljoner euro. Huvudfokus är ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen för minskade utsläpp samt förbättrad och effektiviserad logistik i länken mellan Åbo och Stockholm, förklarar Åbo Hamns vd Christian Ramberg.

Fokus på energi och miljö

Viking Lines nya fartyg förväntas vara klara år 2020 och med fokus på energieffektivitet samt miljö kommer fartyget vara pionjär för miljövänlig sjöfart. Fartyget drivs av flytande naturgas, LNG, som uppfyller kraven för kväveoxid-, partikel- och koldioxidutsläpp utan att generera några svaveloxidutsläpp.

Man kommer också att använda vindkraft för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. De kommer att vara utrustade med rotorsegel som enligt Viking Line kommer minska fartygens bränsleförbrukning med upp till 500 ton per år.

Förbättrat trafikarrangemang

Åbo Hamn - Projekt
Foto: Åbo Hamn

I samband med projektet kommer Åbo hamn anpassa hamnarnas kajer för att kunna ta emot större fartyg. Man kommer även investera i en ny typ av automatisk förtöjning och förankringssystem, samt förbättra trafiklösningarna och utöka antalet parkeringsplatser i passagerhamnen. Målet är att kunna bibehålla den tighta tidtabellen, och samtidigt hantera den växande passagerar- och lastvolymen.

– Åbo Hamn har cirka 3,5 miljoner passagerare varje år och det är viktigt att kunna erbjuda service i världsklass. I Stockholm har Viking Line sin terminal i Stadsgården och här ska Stockholms hamnar bygga ut hamnområdet för att kunna ta emot större godsmängder. I Mariehamn möts ett stort antal fartyg både dag och natt, även de från Helsingfors och Tallin. Därför blir det extra viktigt att man håller tidtabellerna, avslutar Christian.

www.portofturku.fi/sv/ finns mer information om Åbo Hamns erbjudande för gods- och passagerartrafik. Besök även www.stockholmshamnar.se för att läsa mer om det finsk-svenska NextGen Link-projektet.