Presenteras av Port of Kemi
Port of Kemi
Foto: Port of Kemi

Norra Europas inkörsport till Lapplands industri

Port of Kemi grundades 1869 och har sedan starten fokuserat på import och export av papper, timmer och flytande bränsle. Med sitt strategiska läge på andra sidan Botniska viken har hamnen kommit att bli Norra Europas inkörsport till Lapplands industri.

Port of Kemi - Logotyp

Likt de flesta hamnar har Kemi byggts och utvecklats efter industrins behov vilket är förklaringen till hamnens strategiska läge. Port of Kemi är inte bara lokaliserade precis bredvid riksväg E75 utan till hamnens logistiska nätverk hör även regelbunden tågtrafik.

Jaakko Rantsi, vd för Port of Kemi, berättar mer om hur hamnen växer inom gruvnäring samt hur de bidrar till att främja Lapplands ekonomi.

Expanderar inom gruvnäringen

Port of Kemi transporterar huvudsakliga pappersprodukter för skogsindustrin men även flytande bränsle som utgör 25 procent av hamnens trafik. Nyligen inledde Port of Kemi även transporter för norra Finlands gruvindustri och framöver är även planen att exportera till de nordiska länderna som Sverige, Norge, Finland och Murmanskområdet i Ryssland.

– Gruvindustrin kommer att utgöra en viktig del av våra framtida transporter och senast förra veckan fick vi ett antal nya svenska kunder, berättar Jaakko.

Bidrar till Lapplands ekonomi

Port of Kemi - Hamn
Foto: Port of Kemi

Många hamnar har grundats där det finns industriella fabriker och därför befinner sig Port of Kemi i hjärtat av den finska industrin vid Botniska viken. Industrin i den här regionen av Lappland, med en populationen på 180 000 människor, utgör idag så mycket som sju procent av Finlands ekonomi. En imponerande siffra, menar Jaakko, med tanke på regionens storlek.

Genom att förse industrin med transportservicen hjälper Port of Kemi till att främja den lappländska ekonomin och här är det även viktigt att lyssna till industrins förändring. Idag läggs ett allt större fokus på bioenergi där trä ett fördelaktigt bränsle för utvinningen. Och det är just i Norra Skandinavien som materialet finns.

– Vi ser det som en stor möjlighet att öka transporter av timmer framöver och på så vis främja Norra Europas bioenergi, avslutar Jaakko.

keminsatama.fi/ finns mer information om Port of Kemis transporttjänster för import och export med sitt strategiska läge på andra sidan Botniska viken.