Presenteras av Port of Kokkola
Port of Kokkola - Hamn
Foto: Port of Kokkola

Nu fördjupar finska staten Port of Kokkola

Finska Port of Kokkola har haft sekel av stabil tillväxt och nu har staten beslutat att fördjupa fartleden. Med en extra meter kommer det bli möjligt att ta emot fullastade Panamaxfartyg och till följd öka hamnens konkurrenskraft.

Port of Kokkola, i Sverige känd som Karleby hamn, har under de senaste 10 åren satsat hundratals miljoner på hamnens utbyggnad. Med tre hamnar och ett väl utvecklat järnvägsnät har de äntligen fått grönt ljus från staten att ta nästa steg.

Från halv till full last

Den frodande hamnen har länge kunnat ta emot stora fartyg såsom Panamax men endast med dellast då hamnens 13 meter varit för grunt för att lasta fullt. I september 2017 beslutade dock finska staten att fördjupa farleden från 13 till 14 meter vilket kommer innebära en besparing på flera hundratusen euro per fartyg.

– Jättekolosser som Panamax är upp till 300 meter långa och 50 meter breda. I lastvikt motsvarar det 100 ton per centimeter. Med den fördjupade farleden kommer fartygen kunna gå från halv till full last, vilket motsvarar en extra vikt på cirka 10 000 medelstora bilar, förklarar Torbjörn Witting, vd för Port of Kokkola.

Ökar sin konkurrenskraft

Port of Kokkola - Fördjupad - Farled
Foto: Port of Kokkola

Projektet kommer ta 2-3 år och ses som en långsiktig investering för såväl Port of Kokkola som det finska näringslivet. Under 2017 har hamnen haft en trafikökning på 57 procent och med den utökade kapaciteten förväntas man stärka sin konkurrenskraft i Norden ytterligare.

– Vi investerar hela tiden i hamnen och med den fördjupade farleden kommer vi skapa mer kostnadseffektiva transporter för våra kunder, avslutar Torbjörn.

www.portofkokkola.fi finns mer information om vad Port of Kokkolas tillväxt. Hamnen delas upp i tre delar med djup-, stam- och silverstenshamn som tillsammans gör att Port of Kokkola ses som den snabbast lastande hamnen i Finland.