Sollentuna - Emballage
Våren 2015 flyttar Sollentuna Emballagehantering till Rosersberg med målet att expandera inom logistik- och dagligvaruhandeln.

Nu växer Sollentuna Emballagehantering

TransportSollentuna Emballagehantering säljer idag lastpallar till framförallt företag inom logistik- och dagligvaruhandeln. Entreprenören Tapio Salinen förvärvade företaget 2004 och sedan dess har verksamheten expanderat kraftigt. Nu flyttar företaget från Sollentuna till nya lokaler i Rosersberg.

Sedan starten 1987 har Sollentuna Emballagehantering utvecklat sin verksamhet och idag består det breda sortiment av allt från den traditionella EUR-pallen och engångspallar till halvpall och kvartspall. Som ett resultat av företagets framgångar flyttar de nu till större marknader i Rosersberg.

– Företaget går bättre än någonsin och som entreprenör tycker jag om att arbeta och se resultat. Tillsammans med de anställda som är kärnan i verksamheten, har ett sunt företagande skapats. Vi trivs bra ihop vilket är viktigt och i slutändan genererar goda resultat, säger Tapio.

Expansion mot nya marknader

Sollentuna - emballagehantering
Nyckeln Sollentuna Emballagehanterings tillväxten har varit återvinning av lastpallar

Våren 2015 flyttar Sollentuna Emballagehantering till Rosersberg med målet att expandera inom logistik- och dagligvaruhandeln. Anledningen till valet av just Rosersberg är bland annat att området erbjuder större markytor och ligger närmre Stockholm. Byggnationen av de nya lokalerna kommer att anpassas efter verksamhetens behov som följd av den ökade efterfrågan.

– Vi tar med oss den styrkan vi har idag och satsar på expansion så vi blir ännu större och bättre på det vi kan. Målet är även att ta in nya produkter och i samband med flytten kommer vi troligtvis att nyanställa, säger Tapio.

Kring Rosersberg är många företag inom just logistik- och dagligvaruhandeln verksamma. Sortimentet som Sollentuna Emballagehantering erbjuder idag är främst den traditionella EUR-pallen som när den blir äldre även klassas som en B-pall, och används i enklare transporter inom bygg- och betongbranschen. Företaget säljer även engångspallar som komplement och till sist halvpallar och kvartspallar.

Smartare logistik

Något som Tapio tror har bidragit till företagets tillväxt är att de satsar på återvinning av alla lastpallar. Vid upphämtning av pallar för återvinning kombinerar företaget det med leveranser, vilket är positivt ur miljösynpunkt och resulterar i en kostnadseffektivitet som i sin tur har lett till sänkta priser för kund.

– Vi försöker alltid vägleda kunden till bästa möjliga pall för dess ändamål. Vi hoppas på en lokal förankring med flera kunder i Rosersberg kringliggande område, samtidigt som vi ska bibehålla en god relation till våra befintliga kunder. Jag kommer att göra allt för att serva alla, säger Tapio positivt.

www.sollentunapallen.se kan du läsa mer om företagets breda sortiment. Man kommer även att lägga ut mer information om de nya lokalerna i Rosersberg.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se