Presenteras av Constructor
Constructor - Rackcheck
Foto: Constructor

Ny app ska göra arbetsmiljön på lager säkrare

Svenska Constructor lanserade i januari appen RackCheck för att dokumentera skyddsronderna på lager. Intresset har varit stort och hundratals företag använder redan appen som gör arbetsmiljön säkrare för alla inom lager och logistik.

Constructor - Logotyp

På lager har regler inte alltid varit lika klara när det kommer till skydd. Mycket handlar om tolkning, och när det kommer till oklarheter är det av yttersta vikt att företaget i fråga känner högsta ansvar gentemot sina kunder samt medarbetare. För att säkerställa detta har Constructor tagit fram appen RackCheck i egen regi.

Ny app för säkerhet

Appen är gratis att ladda ner och möjliggör för aktörer att dokumentera material med foton och text om man exempelvis misstänker att ett pallställ är skadat. Om reservdelar behövs för reparation, är det enkelt för kunder att se exakt vad de behöver. Det är därefter kundens val om de vill åtgärda reparationsåtgärden.

Constructor - RackCheck screenshots
Skärmklipp från appen. Foto: Constructor

Stora framgångar

RackCheck har varit mycket framgångsrik och Constructors kunder har uttryckt stor tacksamhet. Tomas Görhed, försäljningschef på Constructor, informerar om att vid eventuella personskador ska dessa först anmälas till Arbetsmiljöansvarig på företaget. Och beroende på allvar även till Arbetsmiljöverket och polismyndigheten. Constructors nya app, hjälper kunder att förebygga denna procedur.

Tidigare har många sett den här typ av egenbeställd service som en kostnad men i verkligheten så investerar man i företagets framtid, och framför allt sin personal, säger Tomas.

Arbetar proaktivt

Tomas betonar hur viktigt det är att öka medvetenheten kring arbetsmiljösäkerhet. Inom de flesta logistikverksamheter (ej automatiserade), hämtar och lämnar personal själva de varor som ska hanteras. Vissa företag har även som affärsidé att deras kunder ska hämta sina produkter/inköp på deras lager.

Constructor har idag en hel avdelning som endast arbetar med säkerhet. Det innefattar besiktningar ute hos kunder, service och reparationer. Via appen, kan kunder välja om de vill få hjälp via företaget. För att addera, håller Constructor även utbildningar kring säkerhet för intresserade kunder.

– Vad anses som en skada på ett ställ? Är det en buckla, nedböjning eller överbelastning? Det är den här kunskapen som vi kan erbjuda våra kunder genom våra utbildningar. Återigen är appen gratis och våra kunder kan själva bestämma om de behöver extra åtgärder via oss, avslutar Tomas.

Företagets främsta fokus har alltid varit på säker och smidig förvaring och hantering på lager. För mer information kring den nya appen RackCheck besök constructor.se.