Bilinredarna - Fordonsanpassning
Inom fordonsanpassning finns en nästan oändlig mängd olika anpassningar och ingen är den andra lik, främst på grund av mängden funktionsnedsättningar.

Nya riktlinjer för anpassning av fordon

FordonBranschorganisationen Svensk Fordonsanpassning har tillsammans med Car-Adaptation Protocol Initiative (CAPI) och flertalet andra aktörer på marknaden tagit fram riktlinjer för anpassning av fordon för personer med funktionsnedsättning. De nya riktlinjerna ska bland annat underlätta fordonsanpassning för aktörer på marknaden.

Den 1 januari 2015 kommer fyra av medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Fordonsan-passning att införa dessa riktlinjer vid anpassning av fordon till personer med funktionsnedsättning som togs fram under 2013-2014. Riktlinjerna, CWA 16697:2013, togs fram i hopp om att skapa en bättre trafikmiljö för de med funktionsnedsättning och ett av företagen som valt att följa riktlinjerna är Bilinredarna i Växjö AB.

”Precis vad branschen behöver”

Fordonsbranschen har länge haft tydliga regelverk för att bibehålla kvalitet- och säkerhetsnivåer. Regelverken har dock riktat sig mot standardlösningar och vanliga fordon vilket har medfört att aktörer inom fordonsanpassning har haft problem att tillämpa dem. Bilinredarnas vd och ägare, Lars-Åke Johansson, ser positivt på de nya riktlinjerna:

– De här riktlinjerna är precis vad branschen behöver och det kommer ge våra kunder en ännu tryggare anpassning samt underlätta för oss i vårt arbete. Vi på Bilinredarna är ett av fyra företag bland medlemsföretagen i branschorganisationen som har infört riktlinjerna nu i januari.

Riktlinjerna täcker flera områden, från förarbedömning och riskanalys till tillverkning, montering och kontroll av det anpassade fordonet. Det handlar bland annat om att det ska finnas en viss kvalitetsnivå med intyg på kvalitetskontroll. Brukaren ska även informeras om eventuella risker samt att fordonet bör kunna framföras av vem som helst, funktionshindrad eller ej.

Ingen anpassning är den andra lik

Bilinredarna - Handikappsanpassning
Hos Bilinredarna kan du få alla olika typer av fordonsanpassningar, helt beroende på dina behov.

Inom fordonsanpassning finns en nästan oändlig mängd olika anpassningar och ingen är den andra lik, främst på grund av mängden funktionsnedsättningar. För att underlätta för den som har ett funktionsnedsättning erbjuder Försäkringskassan bidrag som kan täcka hela kostnaden för en fordonsanpassning. Även kommuner, regionsförbund och Landsting har fått möjlighet att ge bidrag till bilanpassning.

– Bidragsmöjligheten hjälper de med funktionsnedsättning att få möjlighet att färdas i bil, antingen som förare eller passagerare. Om man saknar körkort kan man till och med få hjälp med kostnaden för körkort, berättar Lars-Åke.

Hos Bilinredarna sker fordonsanpassning i flera steg med utredning, utprovning, anpassning och uppföljning. Utredningen sker för att gå igenom behovet med kunden, därefter görs en utprovning med olika stolar och tillbehör och När ett beslut har tagits sker en anpassning fordonet. Efter leverans håller Bilinredarna kontinuerlig kontakt med kunden för att utvärdera anpassningen.

Anpassningar sedan 1988

Lars-åke har sedan 1988 arbetat med bilanpassning och grundade Bilinredarna 2001. Företaget har med åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av fordonsanpassningar till personer med funktionsnedsättning. Med specialanpassade lokaler i Växjö har företaget kunder i hela södra Sverige med fokus på Småland och Skåne. Till hjälp har man även det egna företaget Funka för Livet AB där man idag gör de flesta mer avancerade utredningarna samt arrangerar mötesplatser (mässor) runt om i södra Sverige. Gå in på www.funkaforlivet.se för mer information.

www.bilinred.se kan du läsa mer om vad de nya riktlinjerna innebär och hur Bilinredarna kan hjälpa till med fordonsanpassning till personer med funktionsnedsättning. Här finns även referenser från kunder som fått sina fordon anpassade.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se