ATA - pilotprojekt vägracken
ATA lyckades på uppdrag av NCC och Trafikverket installera ca 10 mil balkräcken på rekordtid

Pilotprojekt för fler vägräcken längs E4

SäkerhetTrafiksäkerhetsaktören ATA har tillsammans med NCC och Trafikverket på rekordtid slutfört ett pilotprojekt för fler vägräcken längs E4 i Gävletrakten. I projektet användes balkräcken som är vanligt förekommande på våra vägar i syftet att minska risken för olyckor.

Det har på flera sträckor längs E4 i Gävletrakten saknats tillräckligt med vägräcken. Som åtgärd genomförde Trafikverket ett pilotprojekt för att på halverad tid få vägräcken på plats. Som leverantör valde man NCC med trafiksäkerhetsaktören ATA som leverantör av vägräcken och installation.

Vi har talat med Ulf Sköld, Projektledare på ATA, om projektets utmaningar och användningen av vägräcket Flexbeam.

10 mils vägräcke på 7 veckor

Projektet med nya vägräcken för E4 inleddes den 2 juni och slutfördes den 19 juli. ATA lyckades på uppdrag av NCC och Trafikverket installera ca 10 mil balkräcken på rekordtid. Anledningen till kravet på den korta installationstiden berodde på Trafikverkets önskan att minska påverkan på bilister.

– Ett projekt som det här har aldrig genomförts tidigare vilket ställde extremt höga krav på oss. Över 66 trailers med material transporterades under de drygt sju veckorna. Logistiken, leveranserna, installationen; allt var tvunget att stämma, säger Ulf.

Då projektet genomfördes under sommarhalvåret fanns en bra tillgång av installationsresurser som ATA genomförde tillsammans med vägräckesinstallatören Vägsäk AB. Bra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtogs för installatörer och billister, bland annat om leddes trafiken för att reducera risken för olyckor för vägarbetarna.

Ett högre och säkrare vägräcke

Trots vajerräckets popularitet de senaste åren är fortfarande traditionella balkräcken vanligast förekommande på våra vägar. ATA erbjuder bl a. balkräcket Flexbeam som är ett vägräckessystem av typ W-profil utvecklat efter EU-standard. Traditionellt har svenska vägar använt något lägre vägräcken medan övriga Europa ofta använt sig av något högre vägräcken. Flexbeam är av den högre standarden och är mer effektiva mot högre fordon, såsom stadsjeepar.

ATA - vägräcken E4
Flexbeam är väl anpassat för svenska vägar

– Flexbeam är CE-märkt och är väl anpassat för svenska vägar och trafikförhållanden. Utöver dess högre höjd, och därmed bättre säkerhet, kan den kombineras med vanliga vajerräcken och flera typer av räckesavslutningar och övergångar.

Utöver balkräcket Flexbeam använde sig ATA av den energiabsorberande räckesavslutningen Trend. Räckesavslutningen ämnar till att absorbera och avleda fordon i fall av kollision med räckesände, och är testat och godkänt för kollisioner upp till 110 km/h, så kallad P4 klass.

47 år av trafiksäkerhet

ATA grundades 1967 och har gedigen erfarenhet inom trafiksäkerhet, bullerreducerande produkter, skylttillverkning och utbildningar. Företaget var bland annat involverade i omläggningen till högertrafik den 3 september 1967. I dag ägs man av en av Europas största aktörer på trafiksäkerhetsmarknaden, brittiska Hill & Smith Ltd.

www.ata.se kan du läsa mer om balkräcket Flexbeam från ATA, dess fördelar och företagets övriga sortiment.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se