Presenteras av DB Schenker
Via hubbar koordineras och effektiviseras all godstrafik för DB Schenker på hela kontinenten. Foto: DB Schenker

Plattformstrafik kapar ledtiderna markant

DB Schenkers svar på marknadens krav på snabba transporter stavas plattformstrafik. Med ett komplext nätverk utnyttjar transportföretaget nu på allvar sin storlek och erbjuder dagliga avgångar till hela Europa.

DB Schenker logo

DB Schenker har idag Europas största nätverk för styckegods med 720 terminaler i 36 europeiska länder. Men transportföretaget stannar inte där utan har under flera år arbetat fram, en plattform för att knyta samman nätverket på ett helt nytt sätt.

Plattformen lanserades i september 2017 med två nya styckegodstjänster, DB Schenkersystem och DB Schenkersystem premium. Förenklat så har de knutit samman alla terminaler i ett nätverk med ett antal större terminaler som gjorts om till hubbar. Via dessa hubbar koordineras och effektiviseras hela kontinentens godstrafik.

– Det är ett komplext nätverk där vi verkligen utnyttjar vår storlek och som fungerar med närmast kirurgisk precision. Plattformen är grundbulten i vårt erbjudande och hur vi arbetar, förklarar Viktor Strömblad, Head of Revenue & Product Management på DB Schenker i Sverige.

Viktor Strömblad - DB Schenker
Viktor Strömblad, Head of Revenue & Product Management på DB Schenker i Sverige. Foto: DB Schenker

Dagliga avgångar till hela Europa

Med den nya plattformen har transportföretaget skapat ett nätverk där allt gods hämtas in och avgår till någon av hubbarna samma dag, oavsett från vilken destination det kommer eller ska till.

Effekten blir framförallt stor på destinationer med lägre volymer där man tidigare kunde ha ett fåtal eller till och med veckovisa avgångar. Nu spelar det ingen roll utan allt gods hämtas in och skickas vidare från någon av hubbarna, varje dag.

– Det gör att vi täcker stora delar av Norden på 24 timmar, hela Tyskland inom 48 timmar och större delen av Centraleuropa på 72 timmar. På bara 96 timmar täcker vi nu dessutom södra Frankrike, Italien, Spanien och Portugal, säger Viktor Strömblad.

Konkurrerar med expresstjänster

Plattformstrafiken och premiumprodukten gör det också möjligt att köpa sig prioritet i nätverket med garanterad leveranstid, och försäkra sig mot kapacitetsbrist. Man får då som transportköpare en garanterad leveransdag, annars får man pengarna tillbaka.

– Det öppnar helt nya möjligheter och vi kan nu bland annat på allvar konkurrera med expressleverantörer med garanterade ledtider och konkurrenskraftiga priser, förklarar Viktor Strömblad.

Med tillval för både DB Schenkersystem och DB Schenkersystem premium så går det nu även att få tidsbestämda leveranser. Antingen på en bestämd tid eller på en garanterad dag och tid.

Tillvalen som tillkom i början på 2019 är enligt Viktor ett tydligt exempel på hur DB Schenker fortsätter att utveckla och finslipa nätverket. Mer infomation om nätverket och styckegodstjänsterna inom Europa finns på dbschenker.se.