Presenteras av Sponsrat innehåll
ValueOne - Supply chain management
Företag har mycket att vinna på ett proaktivt tänkande inom supply chain management.

Proaktivitet inom SCM skapar lönsamhet

TransportDet finns goda möjligheter för många företag att öka sin lönsamhet genom att utveckla en mer proaktiv supply chain. Det menar Christer Atterström, vd för konsultbolaget ValueOne som stöttar företag i deras arbete med supply chain management.

Reaktiva företag karakteriseras ofta av ett transaktionsorienterat beteende som fokuserar på beställning eller hemtagning av varor och tjänster som behövs i närtid. De karakteriseras även av att styra sin process avseende behov-inköpsorder med intentionen att optimera sina lagerresurser.

Detta sker genom operativ planering och förhandling med befintliga leverantörer för att hitta en komfortabel överenskommelse mellan leverantör och köpare samt för hantering av beställningar och utlägg av inköpsorder. Ett sådant förhållningssätt leder till att många företag och organisationer inte tar tillvara på kompetensen inom sin supply chain-inköpsorganisation. Detta leder i sin tur till en begränsad flexibilitet och i många fall lägre intäkter och lönsamhet.

Med ett mer proaktivt förhållningssätt till supply chain management, SCM, kan man i stället ta ett strategiskt grepp om verksamheten och säkerställa att den stödjer företagets övergripande strategi och därefter dimensionera och planera verksamheten för att som ökar lönsamheten samtidigt som kundvärdet.

Styrs av efterfrågan

Christer förklarar att reaktiva företag fokuserar på orderhantering, tillgänglighet på material och tjänster.

– Vi ser att många företag som agerar mer proaktivt i sin supply chain och inköpsverksamhet får möjlighet att bli mer strategiska och kan då fokusera på intäkter, kostnadshantering, processoptimering och kundorientering. Många företag har mycket att vinna på att satsa mer på sin supply chain, säger Christer och fortsätter:

– Vår ambition är att med rätt insatser och kompetens hjälpa företag att bli proaktiva i sin supply chain, vilket innebär att man blir mer styrd av efterfrågan, aktivt genererar högre intäkter och fattar mer intäktsdrivna beslut.

Logistik är ett område som påverkas av en proaktiv SCM. Företag kan då optimera sina frakter genom att man vet mer när man till exempel ska använda sig av flyg- respektive båttransport, vilket optimerar transportkostnader och samtidigt ökar företagets flexibilitet i sin supply chain.

Mervärde för kunder

ValueOne - SCM
Klicka på bilden för att se hur SCM utvecklas i ett företag.

Proaktivitet betyder att företag kan planera i förväg. Har företag en bra dialog med sina kunder kan de vara levererbara i stället för att köpa varor på spekulation och när kunder beställer. Om man vet vilka produkter som ska levereras finns det stora utrymmen för att rationalisera flöden.

– Detta bidrar inte bara till högre effektivitet utan även ett mervärde för kunder i det långa loppet, vilket bidrar till ökad lönsamhet, säger Christer.

Genom att vara styrd av efterfrågan har man bra informationstransparens och kan hantera ny information på ett bra sätt. Har man det här tänket är man proaktiv i sitt arbete och når en högre kapacitet och effektivitet i sin SCM.

Driver projekt med kunden

Med lång erfarenhet inom SCM hjälper ValueOne dagligen företag, stora som små, med att förbättra sin SCM genom ökad proaktivitet. För att hjälpa företag att nå rätt effektivitet inom supply chain management är ValueOne ofta med under hela projektet vilket är något Christer ser som en fördel:

– Vi vill vara med och implementera och säkerställa att de förslag och rekommendationer vi kommer med genomförs på ett bra sätt. Vår styrka är att vi som arbetar på ValueOne har suttit i företagsledningar och tagit ansvar för implementationen av SCM-frågor, avslutar Christer.

www.valueone.se kan du läsa mer om hur ni på ert företag kan öka er effektivitet och lönsamhet med en proaktiv supply chain management. Här finns även mer information om ValueOnes andra tjänster inom chefsrekrytering och konsultuthyrning.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se