Bellmans Åkeri - pilotprojekt
Pilotprojektet mellan Bellmans och Peab är är en del av det mer omfattande BEAst-projektet.

Projektet digitaliserar åkeribranschen

TransportI en tid när allt fler processer sker digitalt gäller det även för transportbranschens åkerier att hänga med i utvecklingen. Stockholmsbaserade Bellmans Åkeri & Entreprenad samarbetar nu med Peab i ett pilotprojekt med syfte att digitalisera orderhantering.

Pilotprojektet mellan Bellmans och Peab är i sin tur en del av det mer omfattande BEAst-projektet, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, som flera stora bolag och åkerier är inblandade i. Vi har pratat med Annika Westerlund, miljö, kvalitet och marknadschef på Bellmans, som berättar mer om det spännande projektet.

– Vi drog i gång samarbetet med Peab i mitten av augusti. Själva körningen har vi haft förut men det är det digitala systemet som är nytt i det gemensamma projektet, säger Annika.

Minimalt med manuell orderhantering

Registreras digitalt - Bellmans Åkeri
Hela körningen registreras digitalt

Pilotprojektet fokuserar på den körning av bentonitlera Bellmans genomför varannan vecka, från Västerås hamn till Ragnsells kretsloppsanläggning Högbytorp. Allt i körningen sker från och med augusti digitalt när det kommer till hantering och uppföljning av order.

Först lägger kunden en plan i sitt försörjningsverktyg som transportledarna på Bellmans kan gå in och läsa. I praktiken handlar det om cirka fem tusen ton som ska transporteras under veckan.

När transportledaren har uppskattat hur många bilar och vilken fordonstyp som ska skickas generar samma person order som skickas till en applikation i chaufförens telefon.

Under arbetets gång registrerar chauffören alla uppgifter om körningen vilket sedan räknas ihop. Efter ett avslutat uppdrag kontrollerar en medarbetare på Bellmans så att uppgifterna stämmer, och godkänner det sedan. Peab får då in ett digitalt orderkvitto i sitt ordersystem med alla korrekta siffror.

– Fakturan matchas sedan automatiskt i Peabs system jämfört med det digitala ordersystemet. Stämmer allt betalas fakturan, annars granskas avvikande information manuellt. Hittills har allting stämt från början vilket minskar det administrativa arbetet drastiskt för båda parter, berättar Annika.

Delaktiga i den digitala utvecklingen

BEAst-projektet syftar till att få ett enhetligt artikelregister över hela branschen. Målet är att alla transportörer och leverantörer i landet ska få ett system för effektivare anläggningstransporter.

– Transportbranschen ligger än så länge ganska långt efter när det kommer till digitala lösningar. Vi är ju en av de få branscher som fortfarande använder körsedlar på papper, men vi ser att det är något som är på väg bort i och med den tekniska utvecklingen, säger Annika.

Även om projektet påbörjades i augusti har Bellmans Åkeri redan kunnat se effekterna av arbetet. Hittills har samarbetet fungerat med oväntat bra resultat, och både Bellmans, Peab och chaufförerna är nöjda med det nya systemet.

Bellmans åkerier startade redan 1972 och har sedan dess vuxit successivt med tjänster inom både schakt-, transport-, sprängnings- och grävarbeten. Företaget var tidiga med att certifieras enligt ISO 9001 och 14001, och vill vara den självklara samarbetspartnern med fokus på miljö och kvalitet.

www.bellmans.se hittar du mer information om vilka tjänster Bellmans Åkeri & Entreprenad utför.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se