Presenteras av Euroports Finland
Euroports Raumo
Foto: Euroports Finland

Raumohamnen forsätter att investera

Raumohamnen är Finlands tredje största internationella godshamn. De senaste åren har man valt att utveckla och expandera hamnområdet som snart har fördubblat sin kapacitet.

– Vi har tagit beslutet att göra flera stora investeringar i hamnen. Vi har förutsett en stor tillväxt inom containerhanteringen.Vår hanteringskapacitet ökade med tio procent under 2017 och för 2018 räknar jag med en ökning på ytterligare 5-10%, berättar Kari Voutilainen, försäljningsansvarig på Euroports Raumo.

Hamnen har fått en farledsfördjupning från 11 meter till 12 meter vilket innebär att man kan ta in större fartyg. Större fartyg kan ta större lastmängder och det innebär lägre enhetspriser vilket är kostnadseffektivt för kunderna.

Den senaste investeringen är en STS-kran

En speciell STS -kran är den senaste investeringen i raden. Kranen köptes från Irland och kostade 76 miljoner kronor. Kranen har installerats enligt tidtabell och provkörs för tillfället.

– Fartygen blir större hela tiden och de gamla kranarna kan inte lyfta så högt och har inte heller samma räckvidd som STS. Dessutom kan kranföraren i en STS se exakt allt i sin omgivning och lyfta in 30 containrar i timmen istället för 20 som man gjorde med de gamla. Det innebär en enorm effektivitetsökning, säger Kari.

Raumohamnens största exportprodukter är papper, sågvirke och cellulosa. Efterfrågan på cellulosan ökar konstant på grund av att levnadsstandarden höjs i stora delar av världen, inte minst i Asien.

Ny loadingplate och ett nytt lager

Den nya lagersatsningen i hamnen räknas också snart vara klar. Till hösten kommer Euroports att kunna erbjuda fyra tusen kvadratmeter extra lagerutrymme för sina kunder, allt under tak mitt i hamnen.

– Det är ett PVC-övertäckt lager för sågvirke och vårt lagerutrymme blir nu över 200 000 kvadratmeter totalt. Kunden kräver kvalitet och då måste vi kunna erbjuda säker lagring inomhus. Dessutom kommer vi att installera en så kallad loadingplate i direkt anslutning till lagret så att vi slipper att flytta på materialet i onödan, det är både mer effektivt och säkert med mindre skador, konstaterar Kari.

Euroports Rauma är en del av Europortskoncernen, en av de största hamnoperatörerna i Europa. Koncernen har nästan 3000 anställda globalt och 26 terminaler. Varje år transporteras över 60 miljoner ton gods via dessa terminaler. Läs mer om företaget på www.euroports.com.