RSSE - Vägarbetsplats & walt
WALT är en krockdämpare som vid en kollision absorberar påkörningsenergin från ett fordon.

RSSE skapar säkrare vägarbetsplatser

SäkerhetVägarbetsplatser och de risker som vägarbetare och trafikanter utsätts för dagligen leder till stora utmaningar för entreprenadföretag. Med fel användning eller fel typ av säkerhetsprodukter riskeras såväl trafikanters som vägarbetarnas liv. Rätt produkter leder i stället till en säkrare vägarbetsplats.

Vägarbetare är ofta extremt utsatta på arbetsplatser då de ofta utför uppdrag vid trafikerade leder som ställer höga krav på entreprenadföretag att ha rätt produkter. Likaså är trafikanter utsatta för risker vid vägarbeten.


Med många års erfarenhet av trafiksäkerhet driver Lennart Wahlund företaget RSSE Roadside Safety Engineering, ett företag som bl.a. satsar på produkter för säkrare vägarbetsplatser. För att höja säkerheten erbjuder RSSE en rad säkerhetshöjande produkter, bland annat krockdämparen WALT.

Felaktig användning

Anledningen till varför man som entreprenadföretag inte säkerställer att rätt skyddsprodukter är korrekt applicerade på vägarbetsplatser är svårt att fastslå. I många fall kan det handla om bristfällig kunskap eller ren tidsbrist, oavsett anledning riskerar det livet på både de som arbetar och trafikanter som passerar.

– Man ser allt för ofta felaktigt applicerade skyddsanordningar i samband med vägarbeten. Antingen är skyddsanordningarna inte fastsatta i mark eller element, eller så används de på fel sätt. Vanligt att använda är s.k. Trafikbuffert och betongbarriärer, säger Lennart.

Tafikbuffert har exempelvis funktionen att vid en kollision fristående kunna absorbera fordonet påkörningsenergi genom att glida längs marken och på så sätt stoppa fordonet. Dessa ställs allt för ofta direkt mot ett betongelement och förlorar ofta sin funktion vilket ibland skadar mer än skyddar. Risken är att fordonet studsar ut i trafiken igen och kolliderar med andra fordon.

Betongbarriärer kan även de vara en fara. Normalt sett så är de testade för krockar, även utan att vara förankrade, men då för långa uppställningssträckor på 70-80 meter. Vid vägarbetsplatser kan uppställningslängden vara så kort som 15-20 meter och borde då vara förankrade.

Krockdämparen WALT

För att lösa problem finns bättre och säkrare produkter som skyddar de som arbetar längs vägar, bland annat krockdämparen WALT. Denna typ av krockdämpare kopplas enkelt ihop mot en betongbarriär och kommer i en ny version som snart släpps på marknaden vara ännu enklare att installera.

RSSE - WALT
WALT skyddar både föraren i bilen, andra trafikanter och de som arbetar vid arbetsplatsen

– WALT är en energiabsorberande barriäravslutning/krockdämpare som vid en kollision trycks ihop och på så sätt absorberar påkörningsenergin från ett fordon. Den skyddar både föraren i bilen, andra trafikanter och de som arbetar vid arbetsplatsen, berättar Lennart.

Vid en eventuell kollision kan WALT dras ut för att sedan få de energiabsorberande delarna utbytta och således få full funktionalitet igen. WALT är CE-märkt, testad enligt EU-standarden SS-EN 1317-3 samt granskad och godtagen av Trafikverket för användning på̊ det nationella vägnätet.

Levereras färdigmonterade

WALT och andra trafiksäkerhetsprodukter från RSSE används i dag över hela Sverige för att trygga människors liv. RSSE som grundades 2007 av Lennart Wahlund levererar flertalet produkter färdigmonterade till vägarbetsplatser vilket ökar säkerheten och bidrar till rätt applicering.

Besök www.rsse.se för att läsa mer om WALT och företagets andra produkter för en säkrare vägarbetsplats.

Redaktionen
redaktionen@tematransport.se